bijgewerkt 11-12-2018

Privacy

Uw privacy en Thuisvester

Om u een goede woning en een prettig thuis te kunnen geven, vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens. Wij geven duidelijk aan welke gegevens wij opslaan en gebruiken deze alleen in het belang van u als huurder en uw eventuele medehuurders. Vanzelfsprekend houden we ons daarbij aan de voorgeschreven wetgeving en de gestelde richtlijnen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Contactinformatie

Dit zijn gegevens waarmee wij u als huurder kunnen identificeren. Denk daarbij aan uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en geslacht. Deze gegevens ontvangen wij bij inschrijving rechtstreeks van Klik voor Wonen.

Huurdersdossier

Dit zijn gegevens die wij nodig hebben voor het verhuren van de woning. Denk daarbij aan inkomensgegevens, financiële gegevens, klachten en reparaties. Deze gegevens heeft u zelf verstrekt of halen we uit onze administratie.

Bij welke handelingen wordt uw persoonlijke informatie opgeslagen?

 • inschrijving als woningzoekende;
 • het toewijzen van een woning;
 • het afsluiten en toepassen van de huurovereenkomst;
 • het beheren en onderhouden van woningen;
 • het zorg dragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • het uitoefenen van diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van de leefomgeving;
 • het innen van vorderingen, het doen van betalingen, het monitoren van betaalgedrag;
 • het behandelen van klachten en geschillen;
 • het uitvoeren van accountantscontroles;
 • gegevensverstrekking voor historische, statische en wetenschappelijke doeleinden;
 • de uitoefening of toepassing van een andere wet.

Aan wie kunnen wij deze informatie eventueel doorgeven?

Persoonlijke gegevens worden alleen uitgewisseld met een andere partij als dit noodzakelijk is voor één of meer van bovenstaande handelingen. Gegevens worden nooit uitgewisseld voor commerciële doeleinden.

Hoe beschermen wij persoonlijke informatie?

Thuisvester beschermt uw gegevens en die van onszelf. Hiervoor zijn technische- en beleidsmaatregelen opgesteld. We slaan gegevens alleen op in Nederland. Als uw gegevens worden uitgewisseld met een leverancier dan zorgen we ervoor dat zij op de hoogte zijn van onze veiligheidseisen en maken wij hierover goede afspraken.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke informatie?

Gegevens

Bewaartermijn

Inkomensdossiers verstrekt voor toewijzing

1 jaar (verwijdering na accountantscontrole

Inkomensgegevens verzameld voor inkomensafhankelijke huurverhoging

1 jaar (verwijdering na accountantscontrole

Gegevens over onrechtmatig handelen, hinderlijk gedrag en gezondheid

2 jaar na het sluiten van het dossier

Huurdossiers

5 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst

Financiële gegevens

7 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst

 

Inzage en correctie

U heeft als eigenaar van de gegevens het recht om gegevens die wij over u hebben in te zien. Hierdoor kunt u foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verwijderen of aanpassen.

Hoe kunt u contact opnemen? Als u vragen of opmerkingen heeft of wanneer u uw gegevens wilt inzien neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@thuisvester.nl of via 085 20 20 777.