Huuraanpassing

Jaarlijks ontvangen huurders een brief over de huuraanpassing. Dit jaar mag de huur van sociale huurwoningen van overheidswege niet aangepast worden. Alleen huurders van de vrije sector woningen, sommige bedrijfspanden en een aantal bergingen ontvangen vóór 1 mei een huurverhogingsbrief. Mochten zij bezwaar willen indienen, kunnen ze hiervoor een voorbeeldbrief gebruiken die te vinden is op Woonbond.nl.

Wet éénmalige huurverlaging in 2021

Doordat inkomens van huurders kunnen dalen en woningen op basis van inkomen worden toegewezen kan de huurprijs nu te hoog zijn. Hiervoor is de wet eenmalige huurverlaging ingevoerd. 

Bewoners die hiervoor in aanmerking komen ontvangen in maart automatisch bericht.
Zij hoeven zelf niets te doen. In februari ontvangt Thuisvester de inkomensgegevens van de Belastingdienst over 2019.

Vanaf welke huurprijs?

Hoeveel huurverlaging bewoners krijgen hangt af van de hoogte van de kale huur (zonder service- en stookkosten). De huurverlaging geldt alleen als de huurprijs hoger is dan € 633,25 voor 1 of 2 persoonshuishoudens. Bij 3 of meer personen is die huurprijsgrens € 678,66. Het inkomen van inwonende kinderen jonger dan 27 jaar wordt daarbij niet meegenomen. 

Type huishouden

Bruto-inkomen lager dan

Kale huur hoger dan

Verlaging kale huur naar

1 persoons

t/m € 23.725*

€ 633,25

€ 633,25

2 persoons

t/m € 32.200*

€ 633,25

€ 633,25

3 of meer persoons

t/m € 32.200*

€ 678,66

€ 678,66

*
1 persoon, AOW gerechtigd: bruto-inkomen t/m € 23.650
2 personen, waarvan minimaal 1 persoon AOW gerechtigd: bruto-inkomen t/m € 32.075
3 of meer personen. waarvan min. 1 persoon AOW gerechtigd: bruto-inkomen t/m € 32.075

Huurtoeslag
Het kan zijn dat bewoners na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgen. De nieuwe huurprijs moet door de bewoners meteen doorgegeven worden aan de Belastingdienst. 

Coronateam
Bewoners die zich door Corona of op wat voor manier dan ook zorgen maken kunnen contact opnemen met het Coronateam.

Wet éénmalige huurverlaging

Heeft u de afgelopen 6 maanden minder inkomen ontvangen, dan kunt u zelf éénmalig huurverlaging aanvragen. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden