Aanvraag inwoning

Gegevens aanvrager
Gegevens inwoner

Als er meer mensen bij u in huis komen wonen, kunt u hieronder de volledige naam en geboortedatum van iedereen opgeven.

Documenten uploaden

Vergeet niet de volgende bewijsstukken met de aanvraag mee te sturen. Zonder deze
documenten nemen we deze aanvraag niet in behandeling.

- uittreksel BRP van de aanvrager met vermelding overige ingeschreven personen van dit adres
- uittreksel BRP met adreshistorie van de inwoner
- als de inwoner niet langer dan 6 maanden geleden heeft gehuurd moet hij/ zij een verhuurdersverklaring overleggen.

Deel deze pagina