Geen objecten gevonden

Wijzigen woonsituatie

Uw woonsituatie kan veranderen. Het kan zijn dat u iemand wilt laten inwonen of medehuur wilt aanvragen. Of u komt in de situatie dat iemand uit uw gezin overlijdt. Ook is het mogelijk dat u uw bedrijf aan huis wilt uitoefenen.

Inwonen

Als u iemand bij u wilt laten inwonen, heeft u daar toestemming van Thuisvester voor nodig.

Medehuur

Als u gaat samenwonen of trouwen kunt u medehuurder worden en  dit bij ons aanvragen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan ook uw inwonend kind medehuurder worden. Hier kunt u medehuur aanvragen.

Naam huurcontract aanpassen

Als een van de huurders om wat voor reden dan ook de woning wil verlaten moet het huurcontract aangepast worden. Via dit formulier kunt u opdracht geven om het huurcontract aan te laten passen. Geef duidelijk aan wie als huurder achterblijft en wie de woning verlaat. U kunt op iedere dag van de maand het huurcontract laten wijzigen. De ingangsdatum is een maand later.

Overlijden

Als er een dierbare overlijdt, is het belangrijk ons zo spoedig mogelijk van het overlijden op de hoogte te stellen.

Bedrijf aan huis

Het is mogelijk om een bedrijf aan huis te vestigen of uw beroep in uw huurwoning uit te oefenen. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u uw aanvraag indienen bij uw gemeente. Hierna kan Thuisvester toestemming geven.