Wijzigen woonsituatie

Uw woonsituatie kan veranderen. Het kan zijn dat u iemand wilt laten inwonen of medehuur wilt aanvragen. Of u komt in de situatie dat iemand uit uw gezin overlijdt. Ook is het mogelijk dat u uw bedrijf aan huis wilt uitoefenen.

Inwonen

Als u iemand bij u wilt laten inwonen, heeft u daar toestemming van Thuisvester voor nodig.

Medehuur

Als u gaat samenwonen of trouwen kunt u medehuurder worden en  dit bij ons aanvragen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan ook uw inwonend kind medehuurder worden. Hier kunt u medehuur aanvragen.

Woning verlaten na beëindigen relatie

U heeft beide de huurovereenkomst getekend. Bij beëindiging van de relatie verwachten we dat u samen bepaalt wie in de woning blijft wonen. Laat via dit contactformulier aan ons weten wie er in de woning achterblijft.

Overlijden

Als er een dierbare overlijdt, is het belangrijk ons zo spoedig mogelijk van het overlijden op de hoogte te stellen.

Bedrijf aan huis

Het is mogelijk om een bedrijf aan huis te vestigen of uw beroep in uw huurwoning uit te oefenen. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u uw aanvraag indienen bij uw gemeente. Hierna kan Thuisvester toestemming geven.