bijgewerkt 19-09-2018

Publicaties

Publicaties

Hier vindt u onze publicaties

Jaarplan 2018

In het jaarplan 2018 zijn eerst de activiteiten die gaan over de klant, de organisatie, portefeuillestrategie, financiën, control, verantwoording en WSG beschreven. De voorgenomen activiteiten met de doelen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, nieuwbouw en onderhoud zijn als bijlage toegevoegd. In de jaarafspraken 2018 zijn de activiteiten waar nodig concreter gemaakt.

 

Thuisberichten en Thuisinfo

Hieronder kunt de Thuisberichten downloaden die verschenen zijn in de regionale weekbladen.

Thuisbericht mei 2018 Thuisbericht januari 2018


Hieronder kunt u het laatste nieuws in de digitale 'Thuisinfo' bekijken.

April 2018 Maart 2018 Januari 2018 November 2017