bijgewerkt 18-12-2017

Publicaties

Publicaties

Hier vindt u onze publicaties: strategische visie, ondernemingsplan, jaarplan, jaarverslag, Thuisbericht (4x per jaar in regionale weekbladen) en de digitale nieuwsbrief.

Jaarplan 2018

Het jaarplan 2018 is gebaseerd op de “overzichten voorgenomen activiteiten 2018” die met de huurdersorganisaties zijn opgesteld zijn aangeboden aan de burgemeesters & wethouders van onze 4 kerngemeenten, Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert.

De activiteiten die gaan over de klant, de organisatie, portefeuillestrategie, financiën, control, verantwoording en WSG zijn beschreven in het jaarplan 2018.

De voorgenomen activiteiten met de doelen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, nieuwbouw en onderhoud zijn als bijlage toegevoegd.

In de jaarafspraken 2018 zijn de activiteiten waar nodig concreter gemaakt.

 

 

Thuisbericht december 2017 Thuisbericht november 2017


Hieronder kunt u het laatste nieuws in de digitale 'Thuisinfo' bekijken.

November 2017 Juni 2017 Mei 2017 Maart 2017