bijgewerkt 18-10-2017

Publicaties

Publicaties

Hier vindt u onze publicaties: strategische visie, ondernemingsplan, jaarplan, jaarverslag, Thuisbericht (4x per jaar in regionale weekbladen) en de maandelijkse nieuwsbrief.

Jaarplan 2017

Investeren in nieuwbouw en verduurzaming bestaande bouw

De belangrijkste taak van Thuisvester is het bieden van voldoende betaalbare huurwoningen in een prettige woonomgeving. Ook in 2017. Daarom investeert Thuisvester extra in de nieuwbouw van huurwoningen en in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Over alle woonactiviteiten maakt Thuisvester afspraken met de kerngemeenten. Zo is afgesproken dat er meer nieuwe huurwoningen worden gebouwd in Oosterhout en dat er in de gemeente Rucphen vooral vervangende nieuwbouw komt. In 2017 blijft Thuisvester bouwen naar de behoefte van huurders.

Nul-op-de-meterwoningen

Verder zet Thuisvester zich bij planmatig onderhoud in voor het energiezuiniger maken van de bestaande huurwoningen. Ook wordt in 2017 het eerste proefproject voor nul-op-de-meterwoningen gerealiseerd. Dit zijn woningen die bij een gemiddeld huishouden net zoveel energie opwekken als ze verbruiken.

Dit doet Thuisvester in 2017

Thuisvester heeft nog meer plannen voor 2017. Wilt u weten wat Thuisvester voor u gaat doen? Lees het in deze samenvatting van het Jaarplan 2017

Thuisbericht Oosterhout juli 2017 Thuisbericht Rucphen juli 2017


Hieronder kunt u het laatste nieuws in de digitale 'Thuisinfo' bekijken.

Juni 2017 Mei 2017 Maart 2017 Januari 2017