Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht We zijn blij met de start van Vroeg Eropaf

We zijn blij met de start van Vroeg Eropaf

Leestijd: 4 min

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom starten de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert samen met woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en Brabant Water met Vroeg Eropaf. Gezamenlijk slaan ze de handen ineen om mensen met beginnende betalingsachterstanden weer financieel ‘op de rit’ te krijgen.

Start Vroeg Eropaf
Afgelopen week zijn digitaal de handtekeningen door de diverse partijen gezet en daarmee is Vroeg Eropaf officieel gestart. Het traject loopt tot en met 31 maart 2022. Dat geeft de mogelijkheid om met elkaar te onderzoeken of, en zo ja op welke manier, deze aanpak een goed instrument kan zijn. Ervaringen uit onder andere de gemeente Breda leren dat deze periode nodig is om te bezien of en hoe ‘Vroeg Eropaf’ het beste werkt.

Thuisvester is blij met het initiatief 
Thuisvester zet zelf sinds 2014 extra in op vroegsignalering bij huurachterstand. Bij een beginnende huurachterstand zoeken we altijd persoonlijk contact en plannen we een huisbezoek in om “achter de voordeur” met onze huurders te bespreken wat de situatie is en wat er nodig is om tot een oplossing te komen. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal ontruimingen op basis van huurschuld van bijna 80% van 32 in 2014 naar 7 in 2019 . Het aantal dagvaardingen met verzoek voor een ontruiming nam in de afgelopen jaren af met 60%. Dat is een mooi resultaat waar we trots op zijn.

We streven echter naar een situatie dat je voor huurschuld helemaal niet tot dat punt komt. Landelijke ervaring en onze ervaring leert dat mensen in de beginfase vaak nog proberen hun hoofd boven water te houden en (nog) geen hulp op dat vlak willen. Krachtiger wordt het daarom als schuldenproblematiek integraal wordt opgepakt. Er is dan niet 1 signaal maar er zijn minimaal 2 signalen van organisaties waar een achterstand is ontstaan.

Wij vinden vroegsignalering van groot belang en we hebben ons om die reden ten doel gesteld mee te doen aan initiatieven waarbij problematiek integraal met de betreffende persoon wordt aangepakt. Met Vroeg Eropaf gaan we het gesprek aan om boven tafel te krijgen wat nodig is om in een vroeg stadium oplopende schulden te voorkomen en aan te pakken. Hiervoor is nauwe samenwerking en vroege betrokkenheid van onze ketenpartners noodzakelijk/relevant. Daar ligt de kracht om verder te komen.

Werkwijze
Als een inwoner in één van de gemeenten problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, gaan de uitvoerders van Vroeg Eropaf aan de slag. De inwoner wordt actief benaderd door een hulpverlener van de gemeente, Surplus of WijZijn Traverse. Samen wordt besproken wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken en de financiële positie te verbeteren. Soms kan er in termijnen worden betaald. In andere gevallen kan iemand aanspraak maken op subsidies of regelingen. En soms is er andere hulp nodig. Het is voor het eerst in onze gemeenten dat zoveel partners samenwerken om huishoudens met betalingsachterstanden vroeg in beeld te krijgen en te helpen.

Meer informatie over dit project op de website van de gemeente Zundert.

Aangepaste werkwijze vanwege het coronavirus
Normaal gesproken gaan de hulpverleners de wijken, dorpen en steden in op huisbezoek. Door het coronavirus kan dat nu niet. In plaats daarvan bieden zij telefonisch hun hulp aan. Iedereen die wordt gebeld, ontvangt eerst een brief van de gemeente over Vroeg Eropaf. 

Privacy
Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetswijziging aangenomen, die gemeenten verplicht om zelf hulp aan te bieden als mensen betalingsachterstanden hebben op het gebied van huur, zorg, water en energie. De bovengenoemde gemeenten gaan dit nu al doen. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld, die noodzakelijk zijn om te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is en om contact te kunnen leggen.  Alleen de hulpverleners die op pad gaan, hebben inzage in deze gegevens.