Visitatierapport 2017-2020 - ruime verbetering op de 4 onderdelen

Publicatiedatum: 03-01-2022

Iedere vier jaar wordt er door een onafhankelijke commissie een visitatierapport opgesteld. Het visitatierapport geeft Thuisvester zicht op verbeterpunten binnen de organisatie. Met trots presenteren we het visitatierapport over de periode 2017-2020. De scores op alle vier de onderdelen zijn een ruime verbetering ten opzichte van de scores van vier jaar geleden.

De commissie spreekt van “een ondernemende organisatie die actief in verbinding staat met haar omgeving”. Het positieve visitatierapport bevestigt de nieuwe koers die Thuisvester een aantal jaren geleden heeft ingezet. Hierbij speelde verandering van de inrichting van de organisatie een grote rol. Volgens de commissie is Thuisvester ambitieus, in control, presteert het naar vermogen en wordt het goed bestuurd. Dit is ook terug te zien in de mooie cijfers. 

In het rapport worden we als organisatie aangemoedigd om ons nog verder te ontwikkelen als maatschappelijke netwerkpartner. Zodat we samen de gezamenlijke opgaven op het gebied van wonen kunnen oppakken. 

We realiseren ons dat deze mooie gerealiseerde en toekomstige prestaties niet mogelijk zijn zonder de inzet van onze medewerkers en onze samenwerkingspartners. Zij zetten zich met grote betrokkenheid dagelijks in voor onze bewoners.

Wilt u het volledige visitatierapport lezen? Klik dan hier.

Deel deze pagina