Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Varkens maken plaats voor woningen

Varkens maken plaats voor woningen

Leestijd: 2 min

Varkenshouderij Lavi aan de Steenovensebaan in Dorst gaat haar deuren sluiten. De geplande uitbreiding in 2014 stuitte op weerstand van omwonenden. Na intensief overleg met verschillende partijen is afgesproken dat op deze locatie in Dorst Oost woningen gebouwd gaan worden. Een van de partijen is Thuisvester.

Deze ontwikkeling komt voort uit nieuwe afspraken tussen enerzijds de varkenshouder en anderzijds de provincie Noord-Brabant, ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte, de gemeente Oosterhout en Ontwikkelmaatschappij Tandem (woningcorporatie Thuisvester en Zeeman Real Estate). Ruimte voor Ruimte heeft met de eigenaar van het terrein aan de Steenovensebaan over de aankoop van de locatie afspraken gemaakt. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van beide locaties. Bij de verdere planvorming worden omwonenden en de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd en betrokken. Naar verwachting gaat dat proces na de zomer van start. 

Wethouder Marian Witte:

“Dankzij goede afspraken en een intensieve samenwerking tussen alle partijen kan de varkenshouderij door middel van Ruimte voor Ruimte kavels beëindigd worden en ontstaat in Dorst Oost ruimte voor woningbouw’’.

Volgens wethouder Witte en Pierre Hobbelen, directeur van Thuisvester, is daar veel behoefte aan.

“Veel mensen zoeken woningen in Oosterhout c.q. Dorst om groter of juist kleiner te gaan wonen. Dorst-Oost is daarvoor een prachtige locatie”.