Geen objecten gevonden

Trots op publieksprijs Innovatiechallenge

Publicatiedatum: 30-09-2019

Een jaar geleden zijn zes teams de uitdaging aangegaan in de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. Zij gingen aan de slag met vraagstukken waar woningcorporaties mee worstelen. Door anders denken en doen wilden zij deze op innovatieve wijze oplossen. In de teams zaten corporatiemedewerkers, hoogleraren, agenten, mensen uit de zorg, gemeenteambtenaren, huurders en vele anderen. Op 26 september was de ontknoping. Team 6 waar teamleider Yvonne Balemans en woonconsulent Lenneke Wigmore van Thuisvester deel van uitmaakten, kwam als winnaar uit de bus en kreeg de Publieksaward! Wij zijn trots en blij met deze publieksprijs.

Team 6, een samenwerking tussen woningstichting Rochdale, Tiwos en Thuisvester, werkte aan de startvraag: hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning? Ze kwamen tot twee oplossingen. Bij de eerste oplossing betrokken ze jongeren uit de wijk en werkten ze samen met de jongeren met het doel een eigen huis te ontwerpen en bouwen door de jongeren zelf. De tweede oplossing had als doel eerder crimineel gedrag herkennen door een expertteam op te richten dat de vraagbaak voor de hele organisatie wordt en workshops organiseert. Bekijk voor meer informatie over deze twee oplossingen dit filmpje.

De vraag waar zij mee aan de slag gingen is complex en helaas erg actueel. De Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 laat zien dat bewoners van sociale woningbouw vaker zorgen voor overlast dan twee jaar geleden. Dit heeft te maken met de problemen in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor mensen met psychische problemen of bijvoorbeeld verslavingen langer zelfstandig blijven wonen. Onze mensen in de wijk zoals de buurt-huismeesters, de opzichters en woonconsulenten herkennen deze problematiek. In ons ondernemingsplan is opgenomen dat we extra gaan inzetten op vroeg signalering en op samenwerking in de wijk.

Deel deze pagina