Geen objecten gevonden

Tijdelijke sluiting klantpunten en aangepaste dienstregeling

Publicatiedatum: 11-03-2020

Thuisvester volgt de richtlijnen van het RIVM voor het coronavirus. Hierdoor is het helaas nodig om al onze klantpunten tijdelijk te sluiten en onze dienstverlening aan te passen. Deze aanpassingen gelden in ieder geval t/m 28 april. Daarna bekijken we de situatie opnieuw.

Om contact te verminderen en verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, zijn al onze klantpunten t/m 6 april gesloten. Voor dringende zaken kunt u telefonisch een afspraak inplannen via 085- 20 20 777.

Gedurende deze periode (t/m 28 april) passen we ook onze dienstregeling aan:

  • Reparatieverzoeken worden alleen uitgevoerd als deze dringend zijn. Of een reparatieverzoek dringend is of niet wordt door Thuisvester en/of de uitvoerende aannemer bepaald.
  • Planmatig onderhoud en werkzaamheden voor verduurzaming gaan alleen door als hierbij de richtlijnen van het RIVM goed nageleefd kunnen worden.
  • Huuropzegging: inspecties door de opzichter worden niet gedaan terwijl de woning bewoond is. Afspraken over hoe de huuropzegging afgerond wordt, worden telefonisch met de opzichter gemaakt. 

Ook de eerdere maatregelen die Thuisvester heeft getroffen blijven van kracht: 

  • Medewerkers schudden geen handen en houden afstand van gesprekspartners.  
  • We zoeken voorafgaand aan een afspraak contact om na te gaan of u klachten heeft. Als we niet met u in contact kunnen komen gaat de afspraak niet door.
  • Medewerkers met lichte klachten werken thuis. Afspraken met deze medewerkers gaan dus niet door. Waar mogelijk, is er telefonisch contact. 

Kijk ook gerust op de website van het RIVM met vragen over de situatie in Noord-Brabant.
 

Deel deze pagina