Geen objecten gevonden

Taalconvenant Oosterhout getekend om laaggeletterdheid tegen te gaan

Publicatiedatum: 17-11-2020

Samen laaggeletterdheid tegen gaan. Dat is het belangrijkste doel van het Taalconvenant Oosterhout, dat Thuisvester samen met achttien andere organisaties in september heeft ondertekend. Zo willen we zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.

Laaggeletterdheid betekent dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En dat heeft gevolgen voor hun persoonlijke leven. Zo vinden laaggeletterden bijvoorbeeld vaak moeilijker een baan. In Nederland zijn zo’n 2,5 miljoen inwoners boven de 16 jaar laaggeletterd. In de gemeente Oosterhout gaat het om ongeveer 3.250 inwoners tussen de 16 en 65 jaar. Als we de mensen ouder dan 65 jaar ook meetellen, komt het totaal op 5.600 inwoners.

Om daar verandering in te brengen, hebben negentien organisaties het Taalconvenant Oosterhout ondertekend. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Het Taalconvenant Oosterhout is een overeenkomst. In die overeenkomst staan afspraken om laaggeletterdheid tegen te gaan. Er staat onder andere in dat de organisaties voortaan in heldere en begrijpelijke taal communiceren. Daarnaast gaan zij taalhuizen en taalnetwerken meer bekendheid geven en actief werken aan het herkennen van laaggeletterdheid en mensen met laaggeletterdheid naar de juiste plek sturen

Wat gaat Thuisvester doen?

Thuisvester onderneemt zelf ook specifieke acties naar aanleiding van het convenant. Zo gaan wij onze eigen communicatiemiddelen nog eens goed bekijken. Moeilijke woorden en lange zinnen worden geschrapt. We plaatsen animaties of filmpjes bij de vijf meest bezochte items op de website.

Daarnaast trainen we onze medewerkers om alert te zijn op laaggeletterdheid onder huurders. Wanneer medewerkers een persoon met laaggeletterdheid signaleren, ondersteunen zij deze persoon of zorgen ze voor een verwijzing naar de juiste hulpverlener. Taalondersteunende initiatieven in de wijken, zoals het Digi-Taalhuis en taalgroepen, gaan we promoten. Om deze acties vorm te geven, richten we binnen onze organisatie een groep op met medewerkers die een binding hebben met taal en er alert op zijn dat we helder communiceren.

Wie doen mee?

Behalve Thuisvester, hebben Gemeente Oosterhout, Theek 5, Stichting Lezen en Schrijven, Surplus, Curio, Cubiss, GGD West-Brabant, Vereniging Vrouwen voor elkaar, MidZuid, Delta Onderwijs, Stichting Kinderopvang Oosterhout, Theater De Bussel, H19, MOOVE, Amphia Ziekenhuis, Zorroo, Huisartsenpost Oosterhout en ZoHealthy, ANIMO en MEE het convenant ondertekend.

 

Deel deze pagina