Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Sloop en nieuwbouw van negen flats in Oosterheide

Sloop en nieuwbouw van negen flats in Oosterheide

Leestijd: 3 min

De afgelopen jaren heeft Thuisvester al veel van haar woningen verduurzaamd en gerenoveerd. Negen flatgebouwen aan de Strausshof, Palestrinalaan, Boerhaavelaan, Ranonkelstraat en Anemoonstraat in Oosterhout zijn in deze periode duurzaamheidstechnisch nog niet onder handen genomen. Uit onderzoeken is gebleken dat de investering om deze op het gewenste duurzaamheidsniveau te krijgen heel hoog is en het resultaat dan nog niet het gewenste niveau heeft. Daarom heeft Thuisvester ervoor gekozen de woningen in de toekomst te gaan slopen en hier op zijn minst net zo veel nieuwe huurwoningen voor in de plaats te zetten. De bewoners van deze flats worden in dit voor hen ingrijpende proces goed begeleid en krijgen terugkeergarantie in de wijk Oosterheide.

Bewonersbijeenkomsten

Op zaterdag 19 september zijn alle bewoners van de 216 appartementen hierover geïnformeerd in vijf bijeenkomsten buiten in een tent op het terrein van Floraliapark. Ook voor bewoners die niet aanwezig konden zijn was geregeld dat ze online live mee konden kijken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de resultaten van de onderzoeken toegelicht en hoe het nu verder gaat. Onderwerpen als urgentie bij toewijzing van een andere woning en verhuiskostenvergoeding zijn uitgebreid toegelicht. Alle bewoners krijgen de garantie dat ze terug kunnen keren in de wijk, als ze dat wensen. Het is ingrijpend voor de bewoners om te horen dat hun huis gesloopt wordt en Thuisvester blijft daarom met alle bewoners nauw in contact en biedt maatwerk daar waar nodig is.

Voorlopige planning

De herontwikkeling vindt in fases plaats, zodat er voldoende ruimte is om bewoners rustig te laten verhuizen naar een andere woning. Naar verwachting kunnen de bewoners in de eerste fase nog minimaal 2.5 jaar in hun huidige woning blijven wonen. De bewoners van de laatste fase nog ca 8 jaar. De inzet is dat de eerste woningen in 2024 opgeleverd worden. Thuisvester werkt samen met de gemeente Oosterhout  aan de plannen en de planning.

Meedenken

Thuisvester en de gemeente Oosterhout hebben gesproken over de kansen die ontstaan in de wijk Oosterheide, nu een aantal flats op de schop gaat. Een voorbeeld hiervan zijn de plannen om de Bunthoef te vervangen door nieuwbouw en daar bovenop woningen te bouwen. Hiermee komt er ruimte op de woningmarkt én de Bunthoef krijgt een pand dat weer helemaal van deze tijd is. Samen met de inwoners van Oosterheide willen Thuisvester en de gemeente Oosterhout in gesprek over de invulling en kansen van de wijk in het algemeen en de Bunthoef in het bijzonder.

Presentatie bewonersbijeenkomst

De ORTS interviewde een huurder, Hoofd Vastgoed, Hoofd Wonen, Wethouder en de voorzitter van de huurdersverening en vroeg hun om een toelichting of een reactie op de plannen