Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Samenwerken om beschermde soorten te behouden

Samenwerken om beschermde soorten te behouden

Leestijd: 2 min

De komende jaren moeten alle huizen aangepakt worden zodat ze in 2050 energieneutraal zijn. Deze aanpak kan tot gevolg hebben dat sommige diersoorten hun nest- en beschermplek verliezen. Ecologen kijken per renovatieproject wat de gevolgen zijn van de voor de flora en fauna. In woonwijken gaat het dan vaak om beschermde soorten zoals de vleermuis, de huismus en de gierzwaluw.

Thuisvester renoveert sinds 2018 ‘natuurinclusief’. Dat betekent dat ze de huismus, gierzwaluw, merel en vleermuis bij renovatie maximaal beschermen. Dit doen ze omdat deze diersoorten plagen van muggen en andere insecten voorkomen die door de klimaatverandering een risico kunnen vormen voor de mens. Door hen te beschermen blijft de leefomgeving gezond en aantrekkelijk.

Kunstnesten en nestkasten

Voor de start van de renovatie worden er ecologische onderzoeken gedaan. Voordat de werkzaamheden starten worden er tijdelijke kunstnesten opgehangen en kapjes geplaatst voor de spouwgaten. Vleermuizen kunnen daardoor wel de spouwmuur uit maar moeten daarna uitwijken naar een tijdelijk kunstnest. Ook voor de huismussen en gierzwaluwen worden nieuwe en tijdelijke nestplekken geplaatst. Dit voorbereidende werk wordt in een logboek vastgelegd. Ook na de renovatie worden kasten ingemetseld, mussenvides gemaakt en nestkasten voor vleermuizen en gierzwaluwen opgehangen van duurzaam onderhoudsvrij materiaal.

Het gaan niet altijd gelijk goed

Bij een renovatie in 2018 te Raamsdonksveer hebben ondanks alle inspanningen niet alle diersoorten een juiste nestplek teruggekregen. Er zijn toen conform de geldende regelgeving vleermuiskasten en een aantal huismuskasten opgehangen. Onlangs merkte de Natuurfederatie Geertruidenberg op, dat hierdoor de gierzwaluw onvoldoende beschermd bleek. Inmiddels heeft Zwaluwe Bouw deze gierzwaluwkasten geplaatst.

Constructieve samenwerking

Peter Verwaters, vrijwilliger van de Natuurfederatie Geertruidenberg, zet zich vanaf 2017 in voor het behoud van diersoorten. Hij heeft zich al vóór de aanvang van de werkzaamheden van het renovatieproject van de 540 woningen in Geertruidenberg bij Thuisvester gemeld. Sindsdien werkt hij constructief en prettig samen met Thuisvester en het uitvoerend bouwbedrijf Zwaluwe Bouw. Inmiddels is het eerste project afgerond en is er voor alle nestkasten een plekje aan de gevels van de woningen gevonden.

Thuisvester en Zwaluwe Bouw zetten zich de komende jaren in om bij renovatie en nieuwbouw projecten de mede-stadsbewoners te behouden en te beschermen.

Samen maken we er een succes van!