Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Samen werken aan vitale wijken in alle 4 de gemeenten

Samen werken aan vitale wijken in alle 4 de gemeenten

Leestijd: 4 min

Thuisvester hecht veel waarde aan een fijne woonomgeving en het bieden van een prettig thuis waardoor bewoners makkelijker- en actiever - mee kunnen doen aan de maatschappij. Gelukkig geeft een groot deel van onze bewoners aan dat ze prettig wonen en tevreden zijn. Helaas blijkt uit het recent landelijk onderzoek dat in buurten en wijken met veel sociale huurwoningen grotere uitdagingen liggen om te komen tot deze fijne woon- en leefomgeving. Omdat we op onderdelen dit landelijke beeld wel herkennen sturen we meer op de samenstelling van de wijken door onder andere te investeren in nieuwbouw, renovatie en nieuwe woonvormen. Daarnaast werken we intensief samen met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, huurdersverenigingen en bewoners om signalen beter te herkennen en gerichter actie te kunnen ondernemen en werken aan lokale opgaven. Op dit moment ligt onze focus op de onderstaande opgaven.

Gemeente Oosterhout
In de gemeente Oosterhout focust Thuisvester op de Natuurkundige- en Schrijversbuurt in Oost-Oosterheide. Deze buurten scoren onder gemiddeld in de ‘monitor leefbaarheid en veiligheid Oosterhoud 2019’. Mede door recente incidenten met brandstichtingen in brandgangen, tuinen en auto’s neemt het gevoel van onveiligheid in deze wijken toe. Op verzoek van bewoners onderzoekt Thuisvester momenteel onder andere de mogelijkheden om lokaal brandgangen af te sluiten om hangjongeren te weren en brandstichting te bemoeilijken.

Gemeente Rucphen
In de gemeente Rucphen leeft het gevoel dat er relatief weinig kansen zijn voor woningzoekenden uit de gemeente zelf en de wens leeft om daarom de vrijkomende huurwoningen niet meer via het regionale platform van woningtoewijzing Klik voor Wonen aan te bieden. Thuisvester houdt zich hierbij aan de Europese wetgeving met betrekking tot het recht van vrije huisvesting wat het lastig maakt om volledig aan de wensen tegemoet te komen. Hierin zoeken we continu naar een balans en blijven met bewoners en gemeente in gesprek. Thuisvester maakte inmiddels al de voorlichting en informatie over Klik voor Wonen en nieuwbouwwoningen toegankelijker en voert een experiment uit met sociale urgentie, waardoor mensen uit de gemeente met een dringende woonvraag soms sneller aan een woning geholpen kunnen worden. In de tweede helft van 2020 bekijkt Thuisvester met de gemeente de resultaten van de acties, en verkennen we samen met de gemeente verdere stappen. 

Gemeente Geertruidenberg
In de gemeente Geertruidenberg bekijkt Thuisvester op verzoek van bewoners en onze medewerkers naar verbeteringen op energetisch en leefomgevingsvlak in en rondom de complexen Ravelijn. In samenspraak met de gemeente stellen we hiervoor een plan op. Daarnaast zetten we met gemeente en netwerkpartners in op ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen’ voor ouderen. Tijdens een huisbezoek (bij bewoners van 65 jaar en ouder) bespreekt een medewerker de mogelijke problemen die er zijn of kunnen ontstaan bij het langer zelfstandig thuis wonen. Waar nodig bieden we in samenwerking met netwerkpartners ondersteuning op maat in deze problemen.

Gemeente Zundert
In gemeente Zundert werken de buurt- en huismeesters van Thuisvester in de wijk de Berk en de Vogelbuurt samen met de handhavers van de gemeente. Regelmatig trekken zij samen op om de leefbaarheid en handhaving in de wijken te bevorderen. Signalen worden ook gedeeld en wanneer nodig samen opgepakt. In Rijsbergen Friso/Clausstraat nemen we in overleg met de bewoners diverse fysieke maatregelen om het gevoel van veiligheid na eerdere brandstichting te bevorderen. Zo richten we de doorgang onder het complex opnieuw in. De bestrating wordt vervangen door beplanting om ‘hangen’ te voorkomen. Ook plaatsen we de brievenbussen aan de buitenkant van het gebouw en zorgen we voor een nieuw toegangssysteem waarbij men niet zomaar het gebouw in kan.

Op deze wijze blijven we als Thuisvester in samenwerking met onze partners inzetten op de leefbaarheid. De beste resultaten bereik je namelijk samen.

Bronnen: leefbaarheidsmonitor 2018 (publicatie 2019) en KWH resultaten.