Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Samen werken aan Langer Zelfstandig Wonen in Oosterhout

Samen werken aan Langer Zelfstandig Wonen in Oosterhout

Leestijd: 2 min

Hoe zorgen we ervoor dat het ook in de toekomst goed wonen is voor inwoners in onze regio? In Oosterhout maken veel organisaties zich sterk voor het project ‘Langer Zelfstandig Wonen’. Samen de verantwoordelijkheid nemen om inwoners van de gemeente Oosterhout te ondersteunen en te faciliteren bij hun wens, behoefte of noodzaak om langer zelfstandig, veilig en betaalbaar te kunnen blijven wonen. Dit kan in de huidige woning zijn, deze aanpassen of verhuizen naar een passende woning. Op 1 april 2019 bekrachtigen twaalf organisaties dit door het ondertekenen van het convenant in het Adviescentrum van Rabobank Amerstreek.

 

Door goed te luisteren naar de behoefte van inwoners om langer zelfstandig te wonen zijn deze twaalf organisaties gestart met een samenwerkingsverband om deze wens te ondersteunen. De betrokken partijen gaan hun diensten, producten en ondersteuning zo ontwikkelen en op elkaar afstemmen dat dit mogelijk wordt.

Acties & pilots
Zo starten ze in 2019 verschillende activiteiten vanuit het programma ‘Langer Zelfstandig Wonen”. Huurwoningen worden bijvoorbeeld aangepast op basis van de thuisscan ZlimThuis. Ook wordt er een enquête over bestaande en gewenste voorzieningen in het centrum van Oosterhout gehouden. Eerder startte al de pilots ‘Verbeteren van de sociale cohesie in de Sterrenbuurt’ en ‘Aanpassen van woningen met onder andere domotica’. 

Twaalf
Samen sta je sterk en daarom hebben twaalf organisaties de handen ineen geslagen. De samenwerkende partijen zijn: Gemeente Oosterhout, Surplus Welzijn Oosterhout, Stichting Thuisvester, Thebe, GGD West-Brabant, Zorroo, Volckaert, Riethorst Stromenland, Ouderenplatform Oosterhout, Elisabeth Stichting, Amphia en Rabobank Amerstreek.

Een soortgelijk project is ook van start gegaan in Geertruidenberg. Hier werkt Thuisvester concreet samen met verschillende zorgpartijen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Op basis van deze projecten ontwikkelen we een visie op het thema ‘Langer Zelfstandig Wonen’, zodat we ook in de gemeenten Rucphen en Zundert met dit thema aan slag kunnen.