Samen voor meer sociale huurwoningen

Publicatiedatum: 10-12-2020

In de prestatieafspraken die Thuisvester, gemeenten en huurdersverenigingen ieder jaar maken staan in 2021 meer huurwoningen voor mensen met een laag inkomen voorop. Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over de betaalbaarheid, duurzaamheid, de huisvesting van speciale doelgroepen en de wijkgerichte samenwerking tussen de gemeenten en Thuisvester. Inmiddels zijn de afspraken in Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert ondertekend.

Deze afspraken zijn in nauw overleg tussen Thuisvester, de huurdersvereniging en gemeente tot stand gekomen, waarbij vooral het samen doen een belangrijk gewicht heeft gehad. Hieronder per gemeente enkele bijzondere afspraken die in de officiële prestatieafspraken opgenomen zijn.

Geertruidenberg

 • De gemeente Geertruidenberg en Thuisvester onderzoeken samen de vraag naar levensloopbestendige woningen, zetten samen acties uit en zorgen voor een overzicht van het aanbod van deze woningen. Kleinschalige woonvormen en levensloopbestendigheid voor ouderen en mensen met een beperking of ggz-problematiek zijn daarbij belangrijke thema’s.
 • Op de Omschoorweg in Raamsdonksveer wordt een project voorbereid voor spoedzoekers omdat zij behoefte hebben aan een ander soort woning en een andere contractvorm.
 • Thuisvester verduurzaamt in 2021 386 woningen in gemeente Geertruidenberg. Daarbij wordt ook gekeken naar de brand- en inbraakveiligheid en aanpassingen in de woningplattegrond.

Oosterhout

 • De bouwproductie van sociale huurwoningen wordt opgeschroefd omdat de druk op de sociale huurwoningmarkt steeds verder toe neemt. Alle mogelijke locaties worden in overleggen tussen gemeente en Thuisvester besproken.
 • Extra locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van spoedzoekers, dalers en jonge gezinnen en uitbreiding van de regeling doorstroomurgentie voor ouderen.
 • Door -wijkgerichte samenwerking ervoor zorgen dat mensen met een hulpvraag snel de juiste zorg en ondersteuning krijgen zodat hulp tijdig op gang komt.

Rucphen

 • Gemeente Rucphen heeft de huisvestingsverordening vastgesteld die moet leiden tot meer verhuringen van sociale huurwoningen aan woningzoekenden met een binding met de gemeente. Gemeente Rucphen en Thuisvester evalueren jaarlijks aan het einde van het jaar de werking van de huisvestingsverordening.
 • Gemeente Rucphen en Thuisvester werken intensief samen om de wijken schoon en veilig te houden.
 • Aan de locatie Dorpstraat 151-155 ontwikkelt Thuisvester kleinere, betaalbare woningen voor onder andere spoedzoekers, dalers en huurders met 'multiproblematiek'. Het straatbeeld zal daardoor sterk verbeteren.

Zundert

 • Gemeente Zundert en Thuisvester hebben samen opdracht gegeven voor een woningbehoefteonderzoek en monitoren de behoefte aan sociale huurwoningen continue. Op grond van het de uitkomsten van het onderzoek maken zij in 2021 concrete afspraken over de hieruit voortvloeiende opgaven.
 • Gemeente Zundert heeft in 2020 subsidie aangevraagd in het kader van de  Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Hiermee kunnen gemeenten álle huishoudens, ondersteunen bij het reduceren van hun energieverbruik. Bij toekenning zet Thuisvester zich in om haar huurders gebruik te laten maken van de regeling.
 • Gemeente Zundert en Thuisvester onderzoeken samen de mogelijkheden van middeldure huurwoningen (huurprijs tot maximaal €1000,-) voor inkomensgroepen die niet terecht kunnen op de koopmarkt en ook niet in aanmrking komen voor een sociale huurwoning.

De prestatie-afspraken kunt u bij downloads bekijken.

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden