Geen objecten gevonden

Prestatieafspraken 2023 - stimuleren doorstromen in alle 4 de gemeenten

Publicatiedatum: 16-12-2022

In de prestatieafspraken die Thuisvester, gemeenten en huurdersverenigingen ieder jaar maken staan ook in 2023 meer huurwoningen voor mensen met een laag inkomen voorop. Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over de betaalbaarheid, duurzaamheid en de huisvesting van speciale doelgroepen. Dit jaar staat stimuleren doorstroming in de afspraken met alle 4 de gemeenten. Oudere huurders worden actief benaderd. Zij kunnen als ze dat willen tegen gelijke woonlasten verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Ook huurders die al langer bij Thuisvester huren kunnen doorstromen naar een passende woning. Inmiddels zijn de afspraken in Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert ondertekend.

Hieronder per gemeente enkele afspraken die in de officiële prestatieafspraken opgenomen zijn. De volledige prestatieafspraken kunt u bij downloads bekijken.

In Geertruidenberg bouwen we 188 sociale huurwoningen tussen 2024 en 2025. We gaan een aantal woningen die geschikt zijn voor jongeren en jongvolwassenen via loting aanbieden. Van de 40 tijdelijke/flexibele huurwoningen die we realiseren aan de Omschoorweg zijn er 20 bestemd voor spoedzoekers. De 170 tijdelijke opvangplaatsen voor Oekraïners in Het Hoge Veer blijven we ook in 2023 beschikbaar stellen.

In Oosterhout bouwen we 566 sociale huurwoningen tussen 2023 en 2025 en realiseren in 2023 20 tijdelijke woningen bij het project De Eekhoorn. Daarnaast gaan we woningen meer aan jongeren toewijzen stimuleren we huurders hun tuinen verder te ‘vergroenen’

In Rucphen bouwen we 206 sociale huurwoningen tussen 2023 en 2026 en realiseren we 88 tijdelijke/flexibele woningen. We zetten een groen project op, organiseren opschoondagen, gaan de wijk in om in gesprek te gaan met huurders en kopers om op te halen wat er speelt en waar behoefte aan is.

In Zundert bouwen we 65 sociale en 6 middeldure huurwoningen tussen 2023 en 2025 . We zoeken naar oplossingen voor het huisvesten van statushouders en streven de komende naar groei van het aantal sociale huurwoningen door afspraken te maken met de gemeente en ontwikkelaars.

 

Deel deze pagina