Geen objecten gevonden

Prestatieafspraken 2022 voor alle 4 de gemeenten getekend

Publicatiedatum: 15-12-2021

In de prestatieafspraken die Thuisvester, gemeenten en huurdersverenigingen ieder jaar maken staan ook in 2022 meer huurwoningen voor mensen met een laag inkomen voorop. Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over de betaalbaarheid, duurzaamheid en de huisvesting van speciale doelgroepen. Inmiddels zijn de afspraken in Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert ondertekend.

Deze afspraken zijn in nauw overleg tussen Thuisvester, de huurdersvereniging en gemeente tot stand gekomen. Hieronder per gemeente enkele bijzondere afspraken die in de officiële prestatieafspraken opgenomen zijn.

Geertruidenberg

 • De gemeente Geertruidenberg en Thuisvester onderzoeken samen de vraag naar levensloopbestendige woningen. Ze zetten samen acties uit en zorgen voor een overzicht van het aanbod van deze woningen. Kleinschalige woonvormen en levensloopbestendigheid voor ouderen en mensen met een beperking of ggz-problematiek zijn daarbij belangrijke thema’s.
 • Op de Omschoorweg in Raamsdonksveer wordt een project voorbereid voor spoedzoekers omdat zij behoefte hebben aan een ander soort woning en een andere contractvorm.
 • Thuisvester verduurzaamt in 2021 386 woningen in gemeente Geertruidenberg. Daarbij wordt ook gekeken naar de brand- en inbraakveiligheid en aanpassingen in de woningplattegrond.

Oosterhout

 • Thuisvester zet andere instrumenten in om slaagkansen voor woningzoekenden te verbeteren;
 • Gemeente Oosterhout en Thuisvester kozen gezamenlijk locaties om spoedzoekers (tijdelijk) te huisvesten (camping de Eekhoorn en leegkomende portieketagewoningen Oosterheide)
 • Gemeente Oosterhout en Thuisvester zetten een fonds op waaruit praktische oplossingen gefinancierd kunnen worden. Ze willen zo een doorbraak realiseren bij mensen die te maken hebben met multiproblematiek.
 • Thuisvester rond de eerste fase van de woningverduurzaming af en verduurzaamt in 2022 nog circa 254 sociale huurwoningen in Oosterhout.
 • Thuisvester en de gemeente zetten zich samen in om de woon- en leefomgeving aan te passen aan klimaatverandering. Thuisvester heeft voor pilotprojecten die te maken hebben met  klimaatadaptatie budget gereserveerd. Op projectbasis stemmen Thuisvester en de gemeente

Rucphen

 • Gemeente Rucphen heeft de huisvestingsverordening vastgesteld die moet leiden tot meer verhuringen van sociale huurwoningen aan woningzoekenden met een binding met de gemeente. Gemeente Rucphen en Thuisvester evalueren jaarlijks aan het einde van het jaar de werking van de huisvestingsverordening.
 • Gemeente Rucphen en Thuisvester werken intensief samen om de wijken schoon en veilig te houden.
 • Aan de locatie Dorpstraat 151-155 ontwikkelt Thuisvester kleinere, betaalbare woningen voor onder andere spoedzoekers, dalers en huurders met 'multiproblematiek'. Het straatbeeld zal daardoor sterk verbeteren.

Zundert

 • Thuisvester bouwt in 2022 ongeveer 19 nieuwe sociale huurwoningen in de gemeente Zundert. 5 woningen in het project de Tuinderij komen beschikbaar voor jongeren tussen de 23 en 30 jaar
 • Naast nieuwbouw wordt de beschikbaarheid van woningen vergroot woningen te delen of zogenaamde Friends-contracten af te sluiten. Dit maakt het mogelijk om met één of twee vrienden een woning te huren.  
 • Samen met Avoord wordt onderzocht of er een nieuwe woonvorm voor ouderen moet komen.
 • Thuisvester legt bij woningverkoop zelfbewoningsplicht op om speculeren tegen te gaan.
 • Thuisvester investeert in 2022 in isolatie en ventilatie van 88 woningen en gemeente Zundert start met het inzetten van energiecoaches.

De volledige prestatie-afspraken kunt u bij downloads bekijken.

 

 

Deel deze pagina