Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Ook Thuisvester steunt oplossingsrichting Vestia!

Ook Thuisvester steunt oplossingsrichting Vestia!

Leestijd: 1 min

Woningcorporaties in heel Nederland hebben in grote meerderheid besloten de huurders van Vestia te gaan helpen. Ook Thuisvester steunt deze oplossing. Corporaties leveren een financiële bijdrage om de problemen van Vestia op te lossen. Dit doen ze onder voorwaarde dat ook het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw een bijdrage leveren.

Met deze hulp krijgen de huurders van het huidige Vestia weer een verhuurder die er ook “echt” kan zijn. Zowel op het gebied van betaalbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. De corporatiesector laat met deze solidariteit zien dat volkshuisvesting niet stopt bij een gemeentegrens.

Hulp door leningenruil

De financiële bijdrage leveren de corporaties door dure leningen te ruilen voor goedkopere. De kosten hiervan worden uitgesmeerd over 40 jaar. De bijdrage vanuit de sector wordt gebaseerd op het aantal woningen dat corporaties bezitten. Tevens zal het huidige Vestia als onderdeel van de structurele oplossing, opgesplitst worden in drie nieuwe kleinere corporaties.