Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Ondertekening 4 regionale woondeals voor Brabant

Ondertekening 4 regionale woondeals voor Brabant

Leestijd: 3 min

Op 9 maart heeft Thuisvester samen met de Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten, 38 woningcorporaties en minister Hugo de Jonge haar handtekening gezet onder 2 van de 4 regionale woondeals voor Brabant. Deze woondeals zijn goed voor de bouw van ruim 130.000 woningen tot en met 2031.

Regionale Woondeal
Om bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort is er in de woondeals per regio vastgelegd hoeveel woningen er gebouwd moeten worden. Van deze nieuwbouw zal 30% sociale huur en in totaal twee derde betaalbaar zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt voor verschillende aandachtgroepen zoals doelgroepen die uitstromen, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Hierbij is circulariteit en duurzaam bouwen in elke woondeal een belangrijk uitgangspunt. In de uitvoering van de woondeals werken Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties intensief samen en ook met relevante maatschappelijke en marktpartijen.

Vier regionale woondeals in de provincie
Op 9 maart ondertekende niet alleen regio’s West-Brabant West en Hart van Brabant (Stedelijke regio Breda en Tilburg) waar Thuisvester actief is de Woondeal. Ook de regio’s Noordoost-Brabant en regio Zuidoost-Brabant ondertekenden hun regionale Woondeal. De Woondeal West-Brabant West heeft Thuisvester gesloten met gemeente Bergen op Zoom, gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, gemeente Rucphen, gemeente Steenbergen, gemeente Woensdrecht en gemeente Roosendaal, de woningbouwcorporaties Woonkwartier, Alwel, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht, de Provincie Noord-Brabant en het Rijk. De regio Hart van Brabant tekende Thuisvester samen met gemeenten Alphen Chaam, Altena, Baarle Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oosterhout, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk, Zundert en woningcorporaties Laurentius, TBV Wonen, Land van Altena, Wonen Breburg, Woonvizier, Alwel, Leystromen, Mooiland, Casade en Tiwos.

Wethouder Joey van Aken van Bergen op Zoom namens de regio West-Brabant West:
“Regio West-Brabant West wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, op een manier die past bij onze regio. De woondeal creëert niet alleen regionaal, maar ook landelijk draagvlak voor deze uitdagende opgave. Daar zijn we blij mee. West-Brabant West focust op het versnellen van de woningbouwplannen en op de uitbreiding van het aantal betaalbare woningen. Die versnelling willen we ook graag aanbrengen in overige woningbouwopgaven voor aandachtgroepen, zoals levensloopbestendige woningen voor ouderen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is de samenwerking tussen Rijk, Provincie, de regio en de woningcorporaties van groot belang.”

Liselotte Franssen, wethouder Wonen van de gemeente Goirle en voorzitter van het bestuurlijk overleg over het onderwerp Wonen in Stedelijk gebied Breda Tilburg:
“In deze regio komen alle opgaven samen die we in ons Brabantse mozaïeklandschap binnen deze stedelijke regio moeten inpassen. Ik heb het dan over opgaven als de energietransitie, de klimaatopgave, mobiliteits- economische- en maatschappelijke vraagstukken, maar ook over de woningbouwopgave. Samen met onze dorpen en steden in de regio, de provincie, de woningcorporaties en marktpartijen, staan we voor een enorme uitdaging om voor onze huidige en toekomstige inwoners genoeg woningen te bouwen. Dit is een ingewikkelde puzzel waarin we de balans moeten vinden tussen de door het rijk gewenste verdeling in betaalbare woningen, de minimale aantallen te bouwen woningen tegenover het behoud van de identiteit van onze dorpen en steden. Ik ben er trots op dat we er na een intensief traject met zijn allen zijn uitgekomen. We zien het als een gezamenlijke inspanning om ieder onze bijdrage te leveren en daarom hebben we gezamenlijk onze handtekening gezet onder deze woondeal.”