Motie tegen verhuurdersheffing aangenomen

Publicatiedatum: 14-07-2020

Gemeente Oosterhout heeft unaniem een motie aangenomen tegen de verhuurdersheffing! Reden van de motie is dat met de verhuurdersheffing de investeringsmogelijkheden voor Thuisvester en collega corporaties in de toekomst verder afnemen waardoor de opgaven in de gemeente onder druk komen staan.

Het afromen van de investeringsmogelijkheden beperkt de ruimte voor Thuisvester en collega corporaties om te blijven investeren in nieuwbouw en de noodzakelijke verduurzaming. Thuisvester is blij met dit unanieme besluit van de gemeenteraad waaruit duidelijk blijkt dat alle partijen de gemeente Oosterhout, huurdersvereniging Oosterhout en Thuisvester die betrokken zijn bij de jaarlijkse prestatie afspraken de noodzaak voor het behoud van voldoende Volkshuisvestelijke investeringskracht nu en in de toekomst wensen te behouden.

Recent hebben verschillende huurdersverenigingen in Brabant de krachten gebundeld en een pamflet opgesteld waarmee ze pleiten voor afschaffing van de verhuurdersheffing.

Deel deze pagina