Geen objecten gevonden

Minder huisuitzettingen door maatwerk en vroegsignalering

Publicatiedatum: 16-10-2019

Thuisvester heeft in lijn met de landelijke tendens de laatste jaren een sterk dalende lijn in het aantal huisuitzettingen op basis van huurschuld. In vijf jaar tijd daalde het aantal huisuitzettingen op alleen die basis met meer dan 80%. In 2018 waren er 6 huisuitzettingen op basis van huurschuld. In 2014 waren dit er nog 32.

Samen met netwerkpartners hebben we ons de afgelopen jaren extra ingezet om dit aantal drastisch terug te brengen. Alle betrokkenen zetten zich hiervoor in omdat we beseffen dat een huisuitzetting een enorme impact heeft. Want achter elke schuld schuilt een mens met een uniek verhaal.

Belangrijkste succesfactor is maatwerk leveren en vroegtijdig signaleren
De situatie van de huurder is zo vroeg mogelijk in kaart gebracht. Als de huurder hulp aanvaarde en medewerking verleende aan een hulptraject werd niet tot huisuitzetting overgegaan. Uiteraard werden hier wel voorwaarden gesteld aan het herstel van de lopende verplichtingen en het regelen van de schuld. 

Geen voorrang voor het Rijk en Belastingdienst bij innen schulden
Thuisvester is geen voorstander van een verbod op huisuitzettingen door schuldenproblematiek zoals een aantal politieke partijen voorstellen. Om het aantal huisuitzettingen verder te laten afnemen is het belangrijk dat het Rijk en de Belastingdienst geen voorrang meer krijgen bij het innen van schulden. Want een dak boven je hoofd is in die situatie belangrijker dan betaling van een boete of een bekeuring. Dit is ook het standpunt dat Aedes eerder publiceerde. Zolang dat niet verandert komen deze huurders nooit uit de problemen. 

Samen met onze netwerkpartners streven we naar 0 uitzettingen door huurschuld, alleen altijd in combinatie met een plan van aanpak dat opgesteld is met de huurder en wordt nagekomen. 
 

 

Deel deze pagina