Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Interview met Dorien en Carina van afdeling service- en stookkosten

Interview met Dorien en Carina van afdeling service- en stookkosten

Leestijd: 3 min

Carina en Dorien zijn samen verantwoordelijk voor de afrekening van de service- en stookkosten bij Thuisvester. Om u als huurder een duidelijk beeld te geven van wat zij precies doen, hebben we ze een aantal vragen gesteld over de service- en stookkosten.

Wie zijn jullie en wat is jullie functie binnen Thuisvester?
Ik ben Carina (links op de foto) en ik werk sinds januari 2022 op de afdeling service- en stookkosten bij Thuisvester. Ik ben Dorien (rechts op de foto) ik ben sinds september 2021 in dienst bij Thuisvester en ik werk ook op de afdeling service- en stookkosten.

Bij Thuisvester kennen we service- en verbruikskosten. Wat is het verschil in deze kosten?
Verbruikskosten zijn individuele stookkosten, individueel elektraverbruik en individueel waterverbruik. Het verbruik wordt gemeten met behulp van tussenmeters, waardoor we goed kunnen zien wat het verbruik per woning is. Het werkelijke gebruik wordt dan precies afgerekend. Servicekosten worden afgerekend bij appartementen waar gezamenlijke kosten zijn. Alle huurders betalen hier verplicht aan mee. Ze betalen de servicekosten middels een voorschot en een afrekening na afloop van het betreffende kalenderjaar.

Welke servicekosten hebben we bij Thuisvester?
Schoonmaakkosten, glazenwassen, het elektraverbruik in de gezamenlijke ruimtes (portiek/liften), kosten van de huismeester, het vervangen van lampen, algemeen waterverbruik, containerkosten, telefoonkosten van de lift (alarmering bij storing), onderhoud videofooninstallatie, onderhoud brandmeldinstallatie en kosten van de groenvoorziening. De groenvoorziening mag alleen aan de huurders doorbelast worden als de tuin niet openbaar is en alleen te gebruiken is voor bewoners. Er zijn ook niet verrekenbare servicekosten zoals de glasverzekering, zonnestroom en het elektra gebruik en stalling van een scootmobiel. Hiervoor betalen de huurders een vast bedrag per maand (indien van toepassing).

Op basis waarvan worden deze kosten afgerekend?
We ontvangen van verschillende bedrijven facturen van de gezamenlijke kosten die huurders in een gebouw met appartementen maken. Deze facturen tellen we bij elkaar op en de daadwerkelijke kosten verdelen we over het totaal aantal woningen in een gebouw. Daar komt dan een bedrag aan servicekosten uit per woning. Iedereen in het gebouw betaalt evenveel kosten. Er wordt rekening gehouden met welke kosten in uw gebouw van toepassing zijn.

Worden alle servicekosten jaarlijks afgerekend?
Ja, alle servicekosten worden één keer per jaar afgerekend. De huurders ontvangen een brief met daarin een omschrijving van de kosten die worden afgerekend. Vanaf januari gaan we de kosten van het voorgaande jaar verzamelen. We streven ernaar dat alle afrekeningen vóór 1 juli afgehandeld zijn. We zitten nu dus midden in een hele drukke periode. Iedereen die in een gebouw woont met appartementen betaalt een voorschot aan servicekosten. Wanneer de kosten hoger uitvallen moet er bijbetaald worden. Als de kosten lager uitvallen krijgen de bewoners geld terug.

Krijg je huurtoeslag op de servicekosten?
Ja, bepaalde kosten kunnen meegenomen worden in de huurtoeslag. Dat zijn het elektraverbruik van de algemene ruimtes, de schoonmaakkosten en de huismeesterkosten. Deze kosten mogen tot een maximum van € 12,- per onderdeel in de opgave voor de huurtoeslag opgegeven worden.

Zijn de servicekosten verplicht wanneer je in een gebouw met appartementen gaat wonen?
Ja, wanneer je in een gebouw met appartementen komt wonen zijn de servicekosten altijd verplicht.