Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten

Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten

Leestijd: 1 min

Een jaar geleden zijn zes teams met hulplijnen de uitdaging aangegaan om vraagstukken waar woningcorporaties mee worstelen op innovatieve wijze op te lossen. Door anders denken en doen. Deze week start een campagne om zo veel mogelijk stemmen te verzamelen voor hun oplossing.

  • Team 1: Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn
  • Team 2: Community building, sociale stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten
  • Team 3: Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven
  • Team 4: Duurzame huisvesting kwetsbare bewoners met risico op overlast
  • Team 5: Gelijkwaardigheid en wederkerigheid
  • Team 6:  Zwakke wijken in de greep van ondermijning

De ontknoping van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is op 26 september 2019. Daar reikt minister Ollongren (BZK) de Publieksaward uit. 

Thuisvester is trots dat medewerkers hieraan deelnemen. We herkennen de opgave en we omarmen de oplossingsrichting van Team 6.

U kunt hier op een van de teams stemmen. 
Stemmen kan tot en met vrijdag 20 september 2019.