Geen objecten gevonden

Huurdersverenigingen, gemeenten en Thuisvester werken samen

Publicatiedatum: 12-12-2019

In de prestatieafspraken die Thuisvester, gemeenten en huurdersverenigingen ieder jaar maken staan in 2020 betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen voorop. Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over sociale huurwoningen, zoals beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid en huisvesting van speciale doelgroepen. In de tweede week van december zijn in Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert de afspraken ondertekend.

Deze afspraken zijn in nauw overleg tussen Thuisvester, de huurdersvereniging en gemeente tot stand gekomen, waarbij de inbreng van de huurdersverenigingen belangrijk gewicht heeft gehad. Tenslotte brengt de huurdersverenigingen de praktijkervaringen en de behoeften van de huurders bijeen. 

Hieronder zijn per gemeente enkele bijzondere afspraken die in de overeenkomsten opgenomen zijn.

Geertruidenberg

  • Nieuwe woonoplossingen realiseren die inspelen op behoeften van ouderen die nog niet in een zorginstelling willen of kunnen wonen maar wel zorgbehoevend zijn.
  • Ruim 200 woningen energetisch verbeteren.
  • Mogelijk maken de huur automatisch te laten betalen via de uitkering voor een huurder die zich in urgente omstandigheden bevindt.

Oosterhout

  • Meer sociale huurwoningen die aansluiten op de woonbehoeften van de steeds diverser wordende doelgroep. Dit doet Thuisvester bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar flexibele bouwvormen. Ook wil Thuisvester meer inzetten op het aanbieden van meer tijdelijke huurovereenkomsten. 
  • Gemeente en Thuisvester werken met de warmtevisie aan energiebesparing en het gasloos maken van de wijken. In 2020 worden 230 woningen energetisch verbeterd.

Rucphen

  • Mogelijkheden onderzoeken naar nieuwe woonvormen voor onder andere spoedzoekers
  • Mogelijk maken voor huurders die zich in urgente omstandigheden bevinden dat de huur automatisch betaald wordt via de uitkering.
  • Aanpak regionale Vroegsignalering wordt opgezet.

Zundert

  • Partijen gaan op zoek naar geschikte locaties voor uitbreiding.
  • Mogelijk maken dat de huurbetaling direct uit de uitkering te betalen voor huurders die dat willen.

De volledige afspraken kunt u hier bekijken.
 

 

Deel deze pagina