Geen objecten gevonden

Huur alleen met inflatie aanpassen voor huishoudens met kleine inkomens

Publicatiedatum: 16-04-2020

Thuisvester maakt de keuze om de huur voor huishoudens met een klein inkomen met inflatie te verhogen. Dit om te kunnen blijven investeren in onderhoud, verduurzamingsmaatregelen en nieuwbouw van betaalbare huurwoningen. De huren van de huishoudens met een hoger inkomen (boven € 43.574) worden met 6,6% verhoogd. Dit is in lijn met de meerjarenafspraken die met huurdersverenigingen in 2017 gemaakt zijn en in 2019 geactualiseerd zijn. De uitgangspunten van deze afspraken zijn bestaande en nieuwe huurwoningen zo betaalbaar mogelijk houden en bewoners te ondersteunen waar betalingsproblemen spelen.

Thuisvester verwacht in deze crisistijd meer baanverlies en inkomensterugval waardoor er een toename zal zijn van huurders met betalingsproblematiek. Thuisvester wil er voor deze mensen zijn en er samen alles aan doen zodat ze kunnen blijven wonen.

Verschillende mogelijkheden
Als deze huurders, maar ook daarbuiten, voor een financiële uitdaging komen te staan biedt Thuisvester verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Zo is er uitstel van betaling mogelijk en sluiten we de benodigde aanvullende regelingen af. Daarnaast is het voor sommige bewoners van sociale huurwoningen die relatief te duur wonen mogelijk om huurbevriezing of verlaging aan te vragen. Ook zakelijke huurders die getroffen worden door de coronacrisis worden ondersteund door Thuisvester. Als zij bijvoorbeeld hun praktijk hebben moeten sluiten worden afspraken gemaakt om te voorkomen dat ze in de problemen komen.

Maatwerk
Wat een bewoner precies nodig heeft, verschilt per persoon. Zodra een bewoner in beeld is die (beginnende) betalingsproblemen heeft, is de hulp die geboden wordt maatwerk. Thuisvester heeft bewoners waar betaalproblemen zijn vaak al op tijd in beeld door alert te zijn en vroeg contact op te nemen, maar zeker niet iedereen is in beeld. Het is daarom ontzettend belangrijk dat mensen geen drempel voelen om contact op te nemen zodat samen naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Op maandag 20 april ontvangen de bewoners die zich voor een digitale verzending hebben aangemeld, hun huurverhoging. Alle anderen, en diegene die op vrijdag 24 april de digitale zending niet hebben gelezen, ontvangen een fysieke brief op 28 of 29 april.

Deel deze pagina