Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderheffing

Helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderheffing

Leestijd: 2 min

Thuisvester gaf al eerder aan dat de afnemende investeringsruimte volledig in conflict is met de toenemende opgaven die steeds duidelijker zichtbaar is in de samenleving. Het is belachelijk om te zien dat de belastingdruk als gevolg van de verhuurdersheffing hoger is dan de totale personele kosten van Thuisvester. Dit zijn voor Thuisvester “niet beïnvloedbare lasten” met andere woorden hoe goed we ook ons werk doen, we moeten deze belastingen toch betalen.

We zien onze opgaven toenemen. Doordat we onvoldoende woningen kunnen bouwen vanwege de beperkte ontwikkelkansen en afnemende financiële ruimte lopen wachtrijen op. We zien de kosten ten aanzien van het “leefbaar houden” van wijken en buurten alleen maar toenemen omdat we onze taak- en verantwoordelijkheden op dit gebied ondanks de afnemende financiële ruimte blijven oppakken. Waar andere partijen noodgedwongen een stapje terug doen moeten onze professionals een stapje bij zetten voor onze bewoners.

In ons ondernemingsplan en onze prestatie afspraken met huurdersverenigingen en gemeenten hebben we afspraken gemaakt over wat nodig is om voldoende, betaalbare en beschikbare woningen te behouden en de leefbaarheid op peil te houden. We zien het nakomen van deze afspraken als onze bijdrage in de samenleving waar we actief zijn. Deze verantwoordelijkheid nemen we serieus omdat we alleen samen kunnen blijven zorgen voor een veilige- en prettige woonomgeving. 

De onderzoeken van Companen en Thésor laten zien dat we als sector niet alle benodigde activiteiten kunnen blijven oppakken. We worden als sector gedwongen worden om keuzes te gaan maken die afbreuk doen aan de kwaliteit van wonen zoals we dat de afgelopen jaren als Nederland hebben opgebouwd. Aedes publiceerde hier recentelijk dit persbericht over.

Wij blijven doen wat in onze “macht” ligt en hopen dat de overheid dit ook gaat doen op basis van de inzichten uit de evaluatie.

Immers Wonen in Nederland doen we samen