Geen objecten gevonden

Eerder naar gemiddeld label B

Publicatiedatum: 31-12-2019

Thuisvester is er in geslaagd om haar woningen net voor de jaarwisseling naar een gemiddeld label B te brengen. Dit is eerder dan verwacht en ruim voor de in het Energieakkoord vastgelegde afspraken. Dit bevestigt onze ambitieuze aanpak om de kwaliteit van de woningen te verbeteren en de betaalbaarheid voor de huurders nu en richting de toekomst te garanderen. Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat we dit jaar al gemiddeld label B hebben gehaald. Daar zijn we blij mee.

Veel investeringen in verduurzaming

Thuisvester heeft de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in het verbeteren en verduurzamen van haar woningvoorraad. Er zijn duurzame nieuwbouwprojecten opgeleverd. Tijdens renovaties en onderhoud zijn woningen voorzien van zuinigere installaties, hoogwaardig isolatieglas, gevel- en dakisolatie. En er zijn veel zonnepanelen aangebracht. Daarnaast startten we unieke samenwerkingstrajecten met andere corporaties en aannemers om de woningen snellere en grotere stappen te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid.

Verbetering vastgoeddata

De afgelopen maanden hebben we ook de administratieve vastlegging van energiedata verbeterd. In de systemen worden meer gedetailleerde gegevens van de genomen energiebesparende maatregelen vastgelegd. Dat gebeurt in samenwerking met de onderhoudsbedrijven en de bedrijven die de energielabels afgeven. Zij komen in de woningen en zien de maatregelen die zijn uitgevoerd. Door deze verbeterde registratie kan Thuisvester nu zien dat de Energie Index van de woningvoorraad eerder dan verwacht gemiddeld label B is.

Blijven investeren en experimenteren

Thuisvester heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de grootste investeerders in verduurzaming in corporatieland en gaat daarmee door. Ons uitgangspunt is en blijft een zo groot mogelijke CO2 reductie per uitgegeven euro. Daarmee leveren we onze bijdrage aan de ambitie van een CO2- neutraal gebouwde woonomgeving in 2050.

Deel deze pagina