Geen objecten gevonden

Thuisvester zet in op ondermijning: Meld verdachte situaties in uw wijk

Publicatiedatum: 29-12-2020

Thuisvester zet in op ondermijning. Wij vinden de problematiek zo ernstig en nemen deze zo serieus, dat een gespecialiseerde collega er voltijds mee aan de slag gaat. ,,We zijn als maatschappelijke organisatie medeverantwoordelijk voor een veilige woonsituatie en woongenot”, stelt directeur-bestuurder Pierre Hobbelen.

Het belangrijkste doel voor Thuisvester is goede huisvesting voor iedereen, die een steuntje nodig heeft, mogelijk maken. Ondermijning zorgt ervoor dat dat niet altijd mogelijk is. Maar wat is ondermijning eigenlijk precies? ,,Ondermijning begint eigenlijk met negatieve beïnvloeding. Iemand iets laten doen wat ze niet willen, is al ondermijning”, stelt Pierre. Onder ondermijning vallen criminele of frauduleuze handelingen, die in ons geval mogelijk een negatieve invloed hebben op de woningtoewijzing en leefbaarheid in de wijk.

,,Als corporatie zien we dat een steeds groter deel van onze huurders kwetsbaar is”, legt Pierre verder uit. ,,Deze mensen zijn daardoor vatbaarder voor manipulatie en beïnvloeding. Criminelen zoeken vaak mensen op die kwetsbaar zijn. We zien dat in toenemende mate gebeuren. We zijn niet verantwoordelijk voor de opsporing, wel voor een veilige woonsituatie en woongenot. Ondermijning is in alle opzichten slecht. Wij hebben vooral een signaalfunctie. De opsporing en bestrijding laten we over aan de politie.” 

Woonconsulent Jos van Moergastel werkt sinds een paar maanden voltijds in de strijd tegen ondermijning. ,,Je ziet landelijk dat steeds meer mensen slachtoffer worden van criminelen. Zij worden bijvoorbeeld gedwongen om spullen voor hen op te slaan of een gedeelte van hun woning af te staan. Als woningcorporatie willen we deze problemen aanpakken”, stelt hij.

Ondermijning aanpakken kunnen we niet alleen. We werken hiervoor samen met bijvoorbeeld de gemeenten, politie en diverse andere organisaties. Ook delen we kennis op dit gebied met andere corporaties. ,,De aanpak staat nog in de kinderschoenen. De komende tijd gaan we daar verder mee aan de slag”, aldus Jos.

Pierre: ,,Het is belangrijk dat onze medewerkers het probleem herkennen en signaleren. Veel van onze medewerkers komen vaak in de wijk en zien daardoor veel. Maar ook onze medewerkers van de klantenservice zijn belangrijk voor de herkenning.”

Om ondermijning aan te pakken, is het ook belangrijk dat buurtbewoners oplettend zijn, besluit woonconsulent Jos: ,,Zij weten wat er allemaal gebeurt in hun woonomgeving en zijn nodig om signalen op te pikken. Mensen kunnen een verdachte situatie altijd bij ons melden. Dat kan ook anoniem. Zo kunnen we kwetsbare mensen helpen en iets doen tegen ondermijning!”

Ziet u in uw buurt vreemde dingen, die op ondermijning kunnen wijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via klantenservicethuisvesternl of 085 20 20 777.

Deel deze pagina