Geen objecten gevonden

Een nieuw thuis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking

Publicatiedatum: 29-07-2022

Thuisvester en ouderinitiatief Covída willen een woonplek creëren voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking aan de Jan Luikenstraat – Melis Stokelaan. Oomen Architecten heeft een ontwerp gemaakt voor een gebouw met 2 bouwlagen dat 16 appartementen, 1 logeerappartement, 1 ruimte voor dagbesteding en 2 ontmoetingsruimtes bevat. Het ontwerp past in de bestaande structuur van de buurt en heeft een toegankelijke uitstraling. Het gebouw komt naast de nieuwbouw van Prisma in een openbare groenstrook te liggen met aan de straat parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers. De bestaande speelvoorzieningen en het basketbalveld krijgen binnen de buurt een nieuwe plek.

Op dinsdag 12 juli vond op Floralia Park de omgevingsdialoog plaats. Thuisvester en Covída informeerden omwonenden over hun plannen. Ook heeft Stichting Covída haar toekomstige bewoners middels een video voorgesteld. De aanwezigen hadden de gelegenheid om hun reacties en opmerkingen te verwoorden. Deze reacties worden meegenomen in de uitwerking van het plan. Zodra het plan definitief is start de gemeente de bestemmingsplanprocedure.

Thuisvester is blij dat ze deze plek voor de jongvolwassenen kan realiseren. Het past in de woonzorgvisie die Thuisvester onlangs heeft vastgesteld om dit soort kleinschalige initiatieven mogelijk te maken.

Ferdy en Ingrid Benoist uit Oosterhout:

Wij waren op zoek naar een woonplek voor hun zoon Luc, die verstandelijk beperkt is. Omdat wij de woonplek zoals wij die voor ogen hadden niet vonden hebben we het ouderinitiatief Covída opgericht. Covída staat voor Samen leven in verbinding. Verbinding van bewoners met elkaar en de omgeving en andersom. Wij willen een fijne woonplek waar bewoners en hun ouders regie en zeggenschap hebben. Wij vroegen Prisma om de bewoners en de mensen op de dagbesteding te begeleiden en te verzorgen. Wij kozen bewust voor een woonwijk waar de verbinding gerealiseerd kan worden.

 

Deel deze pagina