Over Thuisvester Werken bij Thuisvester

Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Eco-Logisch, zoogdiervereniging en vrijwilligers onderzoeken gevolgen voor flora en fauna

Eco-Logisch, zoogdiervereniging en vrijwilligers onderzoeken gevolgen voor flora en fauna

Leestijd: 2 min

De komende jaren moeten nog verschillende huizen worden aangepakt zodat ze in 2050 energieneutraal zijn. Hierdoor kunnen sommige diersoorten hun nest- en beschermplek verliezen. Sinds 2018 renoveren we ‘natuurinclusief’ wat betekent dat we de huismus, gierzwaluw, merel en vleermuis bij renovatie maximaal beschermen. Zij voorkomen plagen van muggen en andere insecten die door de klimaatverandering een risico kunnen vormen voor de mens. Door hen te beschermen blijft de leefomgeving gezond en aantrekkelijk.

Onderzoek

Eco-Logisch, de zoogdiervereniging en vrijwilligers vanuit Thuisvester kijken per renovatieproject wat de gevolgen zijn van de voor de flora en fauna. U kunt hen weer tegenkomen in de wijk, ze fietsen 3 maal tussen juni en september. Zij staan op straat en houden als het licht wordt of gaat schemeren per woonblok de vogels in de gaten. Om een goed beeld te krijgen van de vleermuissoorten binnen de bebouwde kom gebruiken we de monitoringmethode van de zoogdiervereniging. Al fietsend langs vaste routes worden vleermuisgeluiden opgenomen met een geluidsdetector – de Batlogger.

Vrijwilligers gezocht!

We zoeken nog vrijwilligers in Raamsdonksveer en St. Willebrord die tussen nu en 15 september tijd hebben om 3 keer na zonsondergang een vaste route van 15 km willen fietsen. Bent u natuurliefhebber en wilt u een steentje bijdragen aan de bescherming van deze soorten? Meld u dan aan als vrijwillig ecoloog.

Wilt u zich aanmelden of heeft u hier nog vragen over?
Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Tijdelijke kunstnesten

Voor de start van de renovatie hangen we na de ecologische onderzoeken tijdelijke kunstnesten op. Ook plaatsen we kapjes voor de spouwgaten. Vleermuizen kunnen daardoor wel de spouwmuur uit maar moeten daarna uitwijken naar een tijdelijk kunstnest. Ook voor de huismussen en gierzwaluwen plaatsen we nieuwe en tijdelijke nestplekken. Na de renovatie metselen we kasten in, maken we mussenvides en hangen we nestkasten voor vleermuizen en gierzwaluwen op van duurzaam onderhoudsvrij materiaal.