#Dicht de kloof - veel mensen dreigen tussen wal en schip te vallen

Publicatiedatum: 28-05-2021

Gemeentes, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties zien de kloof voor een groot aantal mensen steeds groter worden. Om die te dichten is een nationale aanpak nodig. Het afschaffen van de verhuurderheffing zou daar aan kunnen bijdragen. Thuisvester steunt daarom de nationale initiatieven #actie verhuurderheffing en #dicht de kloof van harte.

Actie Verhuurderheffing

13 miljoen per jaar. Dat betaalt Thuisvester aan verhuurderheffing. Met dat geld zouden we heel wat nieuwe woningen kunnen bouwen en woningen kunnen verduurzamen. Als de verhuurderheffing wordt afgeschaft hebben meer ruimte om iets te doen aan de huidige wooncrisis. Veel corporaties doen deze week op een of andere manier mee aan deze actie en plaatsen berichten op hun sites en sociale mediakanalen.

Oproep ‘Dicht de kloof’

Voor de leefbaarheid en veiligheid moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden. Zij hebben te maken met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. Deze week deden 15 burgemeesters, waaronder die van Breda en Tilburg de oproep ‘Dicht de kloof’. De oproep vraagt om perspectief voor 1 miljoen mensen die achterblijven en de kloof alleen maar groter zien worden. Voorstel is een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid. Alleen zo’n aanpak biedt oplossingen voor de problemen van de kwetsbare stedelijke gebieden van ons land. Zij hebben te maken met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs en gezondheid. De coronacrisis heeft hen extra hard geraakt. Het gevaar dreigt dat achterstanden opnieuw aan een volgende generatie wordt doorgegeven. 

Naast aanpassing van de huidige wetgeving is hiervoor een extra investering van tenminste € 500 miljoen per jaar nodig. Ook EenVandaag besteedde hier aandacht aan.

 

 

 

 

 

Deel deze pagina