Geen objecten gevonden

Coördinatoren vitale wijken maken verbinding met de omgeving

Publicatiedatum: 21-10-2020

Sicco Botman en Yvonne Balemans zijn aangesteld als de twee nieuwe coördinatoren vitale wijken. Dit om een nog betere verbinding te maken en de opgaven uit ons ondernemingsplan en de prestatieafspraken te realiseren. Deze opgaven en afspraken zijn opgesteld in overleg met externe partijen. Ook het beleid van Thuisvester wordt beïnvloed door deze partijen.

Wat gaan ze doen om verbinding te maken?

De coördinatoren vitale wijken:

  • werken met externe partijen zoals gemeenten, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen samen.
  • halen informatie en wensen van buiten op om concrete projecten en acties te formuleren.
  • zorgen voor de eerste opzet van de jaarlijkse prestatieafspraken met huurdersorganisaties, gemeenten en collega’s, coördineren en zien toe op de realisatie van die afspraken en de projecten die daaruit voortvloeien.
  • nemen deel aan stuurgroepen en regionale overleggen op het gebied van het sociaal domein (schuldhulpverlening, sociale wijkteams, Wet Maatschappelijke Ondersteuning etc.).
  • zorgen er voor dat de prestatieafspraken en de informatie uit de stuurgroepen en regionale overleggen een plaats krijgen binnen Thuisvester.
  • halen informatie op bij woonconsulenten en buurt-huismeesters omdat zij elke dag in contact staan met bewoners en organisaties zoals bijvoorbeeld, Surplus, GGD, welzijnsinstellingen, gemeente en politie.
  • zorgen bij nieuwbouwontwikkelingen samen met collega’s voor een duidelijke opdrachtformulering richting de afdeling vastgoed. Wat, voor wie en hoeveel?
  • maken samen met collega’s wijk-, dorps- en complexplannen voor de langere termijn met aandacht voor de kwaliteit en de leefbaarheid.

 

Deel deze pagina