Geen objecten gevonden

Actiedag! Woningbouw loopt vast

Publicatiedatum: 30-10-2019

Bij Thuisvester beseffen we dat het klimaatvraagstuk waarvoor we samen staan vele malen breder is dan het energiezuiniger maken van onze woningen. Samen met onze huurders, partners en leveranciers maken wij onze gezamenlijke ecologische voetstap zo klein mogelijk. We maken CO2-neutrale woningen en we dragen bij aan een CO2-neutrale woonomgeving. Én we investeren mee in een meer circulaire en afvalloze samenleving. Wij geven thuis dus op duurzaamheid! Daarom vinden wij ook dat we onze natuur (stikstof) en volksgezondheid (PFAS) moeten beschermen.

Maar nu gebeurt er niks! Overal in het land ligt het werk al maanden onnodig stil, met desastreuze gevolgen. Net als de boeren maken alle betrokken partijen zich grote zorgen. Bedrijven dreigen om te vallen en tienduizenden medewerkers kunnen hun baan verliezen. De pijn is overal voelbaar. Hele ketens komen in de knel en ook hun klanten worden erdoor getroffen: van woningzoekenden tot zorginstellingen die hun duurzame nieuwbouwplannen zien stranden.

De opgave waar Thuisvester voor staat is groot en al moeilijk te realiseren zonder deze stikstofimpasse. Visie en langere termijn beleid van de overheid is daarbij hard nodig. Het Rijk en Provincies zouden met spoed de vergunningverlening op basis van de huidige wetgeving door moeten laten gaan omdat bij de meeste projecten niet of nauwelijks stikstof vrij komt. Het kabinet zou snel met een drempelwaarde moeten komen waardoor alles wat daaronder blijft geen vergunning nodig heeft. Voor PFAS zouden er praktische normen moeten komen waarmee gemeenten en bedrijven weer aan de slag kunnen.

Thuisvester staat pal achter het pleidooi van de ondernemers omdat de vraag naar sociale huurwoningen alleen maar oploopt. Op woensdag 30 oktober is er een actiedag van het Nederlandse bedrijfsleven op het Malieveld. Als er nu geen maatregelen genomen worden zijn ontslagen of erger faillissementen onvermijdelijk en dreigt de hele economie in crisis te geraken. 
 

 

Deel deze pagina