Nieuwsbericht

Welkom Nieuwsoverzicht Actie tegen verhuurderheffing

Actie tegen verhuurderheffing

Leestijd: 2 min

Iedere woningcorporatie met meer dan 50 woningen betaalt verhuurdersheffing aan de overheid. Thuisvester sluit zich nu aan bij de actie tegen deze verhuurderheffing die corporaties Rochdale en Wooncompagnie samen met de woonbond zijn gestart. Inmiddels hebben 180 kleine en grote corporaties, waaronder Thuisvester, uit heel Nederland zich aangesloten en ook vereniging van woningcorporaties Aedes ondersteunt het initiatief. Vandaag dienen de corporaties een bezwaarschrift in bij de belastingdienst.

Thuisvester doet hieraan mee omdat ook wij merken dat de woningnood toeneemt, de wachtlijsten lang zijn en de kosten voor huisvesting toenemen. Iedere dag voelen wij de urgentie en willen meer doen voor al die woningzoekenden. Toch betalen we eind deze maand allemaal weer verhuurderheffing die iedere woningcorporatie met meer dan 50 woningen moet betalen aan de overheid. Dat klopt niet.

Geld dat onze huurders betalen, zou wat ons betreft, moeten worden besteed aan huisvesting; nieuwe betaalbare woningen, duurzaamheid en kwaliteit van woningen. Daarom komen de corporaties in actie om politiek en publiek te laten zien dat het niet verantwoord is om geld weg te trekken uit de volkshuisvesting.

Directeur-bestuurder Pierre Hobbelen: “De investeringsruimte die vrijkomt met het afschaffen van de verhuurdersheffing is hard nodig. We kunnen dat geld bijvoorbeeld inzetten voor spoedzoekers, verduurzaming en het terugdringen van de wachtlijsten. Zo kunnen we meebewegen met de veranderende maatschappij en beter inspelen op de maatschappelijke behoeften.”

Om de wooncrisis een gezicht te geven roepen we woningzoekenden op hun verhaal te delen via www.wooncrisis.nl of via twitter met #ikwileenhuis