Geen objecten gevonden

Het jaar 2021 in woord en beeld

Publicatiedatum: 14-06-2022

Thuisvester laat graag zien wat er in 2021 gedaan en bereikt is. In deze animatievideo is te zien dat we naast bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen actief werken aan zes thema's die huurders en partners belangrijk vinden.

In alle gemeenten gingen we aan de slag met de thema’s die daar speelden. Enkele voorbeelden daarvan:

  • In Geertruidenberg onderzochten we onder andere de vraag naar levensloopbestendige woningen, zetten acties uit en maakten een overzicht van het aanbod van deze woningen. In Raamsdonksveer bereiden we het Spoedzoekersproject aan de Omschoorweg voor omdat zij behoefte hadden aan een andere soorten woningen en contractvormen. Bij het verduurzamen van de woningen keken we ook naar brand- en inbraakveiligheid en of de woningplattegrond aangepast kon worden.
  • In Oosterhout schroefden we onder andere de bouwproductie van sociale huurwoningen op en zette dit op de agenda in alle overleggen tussen gemeente en Thuisvester bespreken. We realiseerden extra locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van spoedzoekers, dalers en jonge gezinnen en breiden de regeling doorstroomurgentie voor ouderen uit. Door wijkgerichte samenwerking zorgden we ervoor zorgen dat mensen met een hulpvraag snel de juiste zorg en ondersteuning kregen.
  • In Rucphen leidde onder andere de huisvestingsverordening tot meer verhuringen van sociale huurwoningen aan woningzoekenden met binding met de gemeente. Ook ontwikkelden we kleinere, betaalbare woningen voor onder andere spoedzoekers, dalers en huurders met 'multiproblematiek'.
  • In Zundert voerden we onder andere met gemeenten en huurdersverenigingen een woningbehoefteonderzoek uit om de behoefte aan sociale huurwoningen continu te monitoren en concrete afspraken te maken over de hieruit voortvloeiende opgaven. Ook onderzochten we de mogelijkheden van middeldure huurwoningen voor inkomensgroepen die geen woning kunnen kopen en ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.       

In deze infographic vindt u de kerncijfers van 2021 in een beeld. 

In het uitgebreide jaarverslag vindt u het bestuursverslag en de jaarrekening van 2021. Hierin staan onze maatschappelijke en financiële resultaten over 2021.

 Deel deze pagina