bijgewerkt 19-11-2018

Maatschappelijke partners

Thuisvester inventariseert de wensen van de belangrijkste belanghouders. Dit om continu in te spelen op de verwachtingen als het gaat om wonen. Periodiek informeren wij belanghouders over alle doelen en resultaten.

Thuisvester heeft regelmatig overleg met diverse maatschappelijke partners in het werkgebied zoals zorginstellingen, het algemeen maatschappelijk werk, de politie, onderwijs en anderen. Gezamenlijk werken we aan een schone en veilige leefomgeving. We stimuleren actieve inzet van inwoners in wijk en buurt. Waar nodig ondersteunen we hen daarin.