Huurdersverenigingen

Over haar beleid en activiteiten voert Thuisvester overleg met een vertegenwoordiging van huurders: de huurdersverenigingen. Zij vertegenwoordigen de belangen van de huurders en geven Thuisvester advies. 

Thuisvester overlegt meerdere keren per jaar met een afvaardiging van de huurdersverenigingen over beleidszaken die alle huurders aangaan. Daarnaast overlegt Thuisvester met de afzonderlijke huurdersverenigingen over zaken die over een specifieke gemeente gaan. Samen met de gemeenten en huurdersverenigingen maakt Thuisvester prestatieafspraken.

Contact en informatie

HVO (Huurdersvereniging Oosterhout)

De heer A. Soeters, voorzitter
Palestrinalaan 23, 4904 LA Oosterhout
Telefoon: 0162 45 80 00
Email: [email protected] 
www.kijkophvo.nl 

Huurdersvereniging gemeente Rucphen

De heer A. Tack, voorzitter
Weberstraat 14, 4711 AA St. Willebrord
Telefoon: 0165 - 38 84 22
E-mail: [email protected]
www.hvgemeenterucphen.nl 

Huurdersvereniging gemeente Zundert

De heer J. Backx, voorzitter
Nachtegaalstraat 20
4881 VE Zundert
Tel: 076-5975721
E-mail: [email protected]
www.hvzundert.nl

Huurdersvereniging gemeente Geertruidenberg

De heer B. van Ham, voorzitter
Venestraat 18C
4931 BP Geertruidenberg
Tel: 0162 - 523 246
E-mail: [email protected] 
Website: www.hvgeertruidenberg.nl 

Een huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders van Thuisvester. Zij overlegt regelmatig met Thuisvester en waar nodig met de gemeente over lokale zaken zoals nieuwbouw, woningtoewijzing, onderhoud van de woningen, energie maatregelen, leefomgeving, leefbaarheid, sociaal leefklimaat, etc. 

Als u een bewonerscommissie wilt opstarten, kunt u contact opnemen met de huurdersvereniging.

Contact