Geen objecten gevonden

Gemeenten

Thuisvester inventariseert de wensen van de belangrijkste belanghouders. Dit om continu in te spelen op de verwachtingen als het gaat om wonen. Periodiek informeren wij belanghouders over alle doelen en resultaten.

Samen met de gemeenten en huurdersverenigingen maakt Thuisvester prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden conform de nieuwe Woningwet opgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de woonvisie een ‘overzicht van voorgenomen activiteiten’ gemaakt. Naast jaarlijkse afspraken zijn er ook kaderafspraken voor een termijn van 5 jaar gemaakt, waarin de gezamenlijke visie op de langere termijn is benoemd.