bijgewerkt 11-12-2018

Bericht

bijgewerkt 02-03-2018

Woningcorporaties en winst

“Verschillende media publiceerde de berekeningen van de Woonbond die stelt dat corporaties winst maken op de verhuur van sociale huurwoningen. Omdat corporaties maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk zijn, begrijpen we dat deze berichten verwarrend over kunnen komen bij bewoners. Daarom leggen we graag uit wat wij doen met onze huurinkomsten.”

Inkomsten die overblijven na aftrek van alle kosten investeert Thuisvester weer in de woningen en in de wijk. Onder andere aan woningverbetering en renovatie, nieuwe sociale huurwoningen, maar ook verduurzaming van de woningen. Daarnaast zijn er veel kosten waar geen extra inkomsten tegenover staan zoals de verhuurdersheffing, onroerende zaak belasting en BTW. De waardestijging van woningen zit vast ‘in de stenen’ daar beschikken we niet over tenzij we woningen verkopen. Dat doen we maar beperkt omdat we juist voldoende woningen beschikbaar willen houden voor de huurders.

Ook Thuisvester maakt zich zorgen over huurders voor wie de woonlasten (te) hoog worden. Betaalbaar wonen staat ook bij ons hoog op de agenda. Ons huurbeleid is gericht op het bieden van betaalbare woningen in onze kerngemeenten. We kijken hierbij bewust breder naar totale woonlasten.

Net als onze huurders kunnen wij een euro ook maar één keer uitgeven en maken we keuzes die de bereikbaarheid en betaalbaarheid van wonen voor mensen met een smalle beurs ten goede komen. Daar voelen we ons primair verantwoordelijk voor.

Thuisvester is het eens met de woonbond dat corporaties er zijn om betaalbare huurwoningen te bieden en is daarom trots op de meerjarenafspraken die we hebben kunnen maken met de huurdersverenigingen. Hierin zijn de volgende afspraken opgenomen:

  • 2000 huurwoningen energetisch verbeteren zonder huurverhoging
  • 300 nieuwbouwwoningen bouwen voor de huishoudens met lage inkomens (onder aftoppingsgrens)