bijgewerkt 12-12-2018

Bericht

bijgewerkt 10-01-2018

Vijf vragen aan Mireille de Wee

“Thuisvester gaat graag in gesprek met lokale partners waar we intensief mee samenwerken. Deze keer is Mireille de Wee, Raad van bestuur van De Riethorst Stromenland aan het woord.”

1. Wat doet De Riethorst Stromenland?

Wij zijn een zorgorganisatie voor thuiszorg, dagbesteding, revalidatiezorg en langdurig wonen met zorg. We zijn expert als het gaat om mensen met dementie, de ziekte van Huntington, wondzorg en zorg in de laatste levensfase. Met 1.400 medewerkers, 800 vrijwilligers en mantelzorgers werken we vanuit twaalf zorglocaties in Brabant. Ook in het werkgebied van Thuisvester

2. Hoe ziet de samenwerking eruit?

Wij huren een aantal panden van Thuisvester waarin wij onze zorgdiensten aanbieden. Denk aan verpleeghuis Slotjesveste in Oosterhout en woonzorgcentrum De Stroming in Waspik. Hoe je zo’n gebouw gaat bouwen, is heel belangrijk om samen te bepalen. Dan krijg je de beste resultaten. Thuisvester wordt een steeds belangrijkere partner voor ons, want we hebben een gezamenlijke opgave. De groep kwetsbare ouderen mensen die zorg nodig heeft, groeit en blijft steeds langer thuis wonen. Daaronder ook huurders van Thuisvester, die hulp krijgen van onze wijkverpleging. Als je langer zelfstandig wonen echt mogelijk wilt maken, dan zul je elkaar veel meer moeten opzoeken.

3. Wat merkt de huurder ervan?

“Wat is ervoor nodig om langer thuis te blijven wonen? Daar moeten wij en Thuisvester samen voor zorgen. Welke aanpassingen zijn er nodig in een huurwoning, zodat mensen die zorg nodig hebben er kunnen blijven wonen en wij ons werk kunnen doen? Kan er een bed beneden staan, is er ruimte voor een tillift en welke zorgtechnologie moet er komen voor de veiligheid en bewaking? Ook kijken we naar locaties van Thuisvester waar veel ouderen wonen. Kunnen we daar meer aanbieden dan wijkverpleging? Dit om eenzaamheid tegen te gaan. En voor veel mensen is het lastig om de juiste instantie te vinden als je zorg nodig hebt. Dat is in Nederland ook ingewikkeld. Samen proberen wij mensen hierbij te helpen. Onze samenwerking moet naadloos aansluiten, huurders moeten daar eigenlijk niet te veel van merken.”

4. Waarin versterken jullie elkaar?

Thuisvester is verantwoordelijk voor het wonen en wij voor zorg en welzijn van mensen. We zoeken elkaar al op, maar in de toekomst zal die samenwerking intenser worden. We hebben elkaar nodig in oplossingen voor die enorme groep ouderen die er nu al is en eraan komt. Daarin hebben we onze eigen verantwoordelijkheid waarin we elkaar kunnen versterken.

5. Hoe kijken jullie naar langer zelfstandig wonen?

Het is een goede ontwikkeling, want de meeste mensen willen het liefste in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar er komt een moment dat je je moet afvragen: is je huis nog echt je thuis? Als je bed beneden staat, je kunt niet meer op of neer, je bent verschrikkelijk eenzaam, je bent afhankelijk van anderen, zorgverleners hebben de sleutel en komen te pas en te onpas binnen: ben je dan nog thuis? Bij alles wat we doen is ons uitgangspunt: samen fijner leven. Maar kun je dat dan nog realiseren? Dan is eenzaamheid een veel groter probleem dan leven onder het dak van een verpleeg- of verzorgingshuis. Met zorgtechnologie is steeds meer mogelijk en onze nieuwe minister pleit er ook voor: hoe langer thuis, hoe beter. Het is de vraag of dat altijd zo is. Niet ten koste van alles.”