bijgewerkt 17-01-2019

Bericht

bijgewerkt 19-12-2016

Thuisvester en Wocozon gaan samenwerken

“De komende twee jaar wil Thuisvester 250 huurwoningen voorzien van zonnepanelen”

OOSTERHOUT- Thuisvester gaat eengezinswoningen die daarvoor geschikt zijn voorzien van zonnepanelen. Hierdoor kunnen ook huurders profiteren van zelfopgewekte, goedkope stroom van eigen dak. Om deze ambitie te realiseren werkt Thuisvester samen met Wocozon: een stichting zonder winstoogmerk opgericht om huurders van woningcorporaties te laten profiteren van zonnestroom. Vandaag ondertekenen Thuisvester en Wocozon hiervoor de contracten. In augustus worden de eerste panelen op een modelwoning geplaatst en in september ontvangen de eerste huurders een aanbieding.

20% voordeel op stroomrekening

Wocozon en Thuisvester bieden bewoners van sociale huurwoningen de kans om via hun woningcorporatie te profiteren van goedkope zonnestroom, zonder dat de bewoner of de woningcorporatie hoeft te investeren. De huurders betalen slechts € 0,165 per kWh voor de zonnestroom waardoor ze ca. 20% minder aan hun energiebedrijf betalen. Het verlagen van de stroomrekening is het uitgangpunt en daarom is stroom van eigen dak gegarandeerd altijd goedkoper dan stroom van het net.

Niet betalen voor panelen, alleen voor opgewekte stroom

De bewoners betalen geen aanschafkosten voor de zonnepanelen maar rekenen af per opgewekte kWh middels een maandelijks voorschot. Is de opwekking lager dan berekend krijgt men geld terug en is de opwekking hoger dan is het zelfs gratis. De huurder loopt hierdoor geen risico.