bijgewerkt 17-01-2019

Bericht

bijgewerkt 26-04-2018

Huuraanpassing meestal 1,3%

“Ieder jaar passen we op 1 juli de huurprijs van onze woningen aan om te kunnen blijven investeren in ons woningbezit en een deel van de verhuurdersheffing op te kunnen vangen. ”

Voor 1 mei ontvangen huurders per post de brief waarin de nieuwe huurprijs bekend wordt. Na intensief overleg met de huurdersorganisaties is besloten de huren van de huishoudens waarvan het inkomen lager is dan € 41.056 met 1,3% te verhogen terwijl de overheid ruimte geeft voor 3,9%. De huishoudens met een hoger inkomen krijgen een huurverhoging van 5,4%.

De huurdersorganisaties van Thuisvester hebben in het overleg over de huuraanpassing meerdere malen aangegeven dat ze tegen het landelijke inkomensbeleid zijn. Zij hebben zich tijdens de overleggen ook hard gemaakt voor de belangen van de hogere inkomensgroep. Uiteindelijk is er een aantal voorwaarden opgenomen waardoor deze inkomensgroep Thuisvester kan verzoeken om in aanmerking te komen voor een lager huurverhogingspercentage.

Die voorwaarden zijn:
- als het totale huishoudinkomen toch lager is dan € 41.056;
- als het inkomen van uw kind ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 41.056 uitkomt;
- als het inkomen van de mantelzorger ervoor zorgt dat u in de categorie boven € 41.056 valt;
 - als u gehandicapt of chronisch ziek bent.

Meer informatieen de meest gestelde vragen over de huurverhoging vindt u bij huuraanpassing.