bijgewerkt 24-05-2018

Bericht

bijgewerkt 26-04-2017

Huuraanpassing meestal 0,3%

“Ieder jaar passen we op 1 juli de huurprijs van onze woningen aan om te kunnen blijven investeren in ons woningbezit en de verhuurdersheffing op te kunnen vangen. ”

Voor 1 mei ontvangen huurders per post de brief waarin de nieuwe huurprijs bekend wordt. Na intensief overleg met de huurdersorganisaties is besloten de meeste huren alleen met inflatie (0,3%) aan te passen omdat het inkomen van die huishoudens lager is dan € 40.349. De huishoudens met een hoger inkomen krijgen een huurverhoging van 4,3%.

Huurverhoging opnieuw bekijken

De Belastingdienst verstrekt ons een inkomensindicatie per huurwoning met het aantal bewoners. Op basis daarvan bepalen we de huurverhoging. Als uw situatie veranderd is of als u denkt dat het inkomen van uw kind of mantelzorger is meegeteld kunt u Thuisvester verzoeken de huurverhoging opnieuw te bekijken. Dit geldt ook als u gehandicapt of chronisch ziek bent.

Meer informatie en de meest gestelde vragen over de huurverhoging vindt u bij huuraanpassing.