bijgewerkt 16-10-2018

Bericht

bijgewerkt 27-11-2017

Convenant gegevensuitwisseling

“De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben een convenant gegevensuitwisseling getekend.”

Wethouder Mark Vissers en directeur-bestuurder Johan Westra hebben op 16 november het convenant gegevensuitwisseling BRP (basis registratie personen) getekend.

Partijen hebben een gemeenschappelijk belang als het gaat om eerlijke verdeling van sociale woonruimte en het tegengaan van woonfraude. De gegevensuitwisseling voldoet aan de eisen van de privacywetgeving.