bijgewerkt 19-11-2018

Sociaal

Sociaal

Urgentie wordt alleen verleend in zeer uitzonderlijke situaties waarin u buiten uw eigen schuld terecht bent gekomen. Denk daarbij aan een calamiteit of brand waardoor uw huis langer dan 4 maanden onbewoonbaar is, discriminatie, een ernstige bedreiging, en/of (huiselijk) geweld.
Geen redenen voor urgentie

Onder andere echtscheiding, beëindiging samenleving, gezinsuitbreiding, (executie-)verkoop van de woning, verblijf in tijdelijke woonruimte, ontruiming zijn geen redenen om urgentie te verlenen..

Voorwaarden en kosten

Als u denkt voor urgentie in aanmerking te komen moet u aan kunnen tonen dat u niet in staat bent een woning in de vrije sector te kunnen huren of een woning te kunnen kopen. Ook moet u minimaal 1 jaar ingeschreven staan in uw gemeente én ingeschreven staan als woningzoekende bij Klik voor Wonen. Een aanvraag kost € 45,-. Na ontvangst van uw betaling neemt Surplus Welzijn contact met u op om u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Aan de hand van uw aanvraag, het gesprek en eventueel advies van deskundigen zoals maatschappelijk werk, politie en GGZ, komt Surplus Welzijn tot een advies. Op basis hiervan neemt Thuisvester haar beslissing.

Toewijzing

Als urgentie wordt toegekend, proberen wij u binnen 6 maanden aan passende woonruimte te helpen. Wij bieden u slechts één keer een geschikte woning aan waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met uw gezinssituatie.

Aanvraag urgentie

Meest gestelde vragen

 • Wat is sociale urgentie?

  Er is sprake van sociale urgentie als u zich in een gewelddadige, discriminerende of bedreigende situatie voor u of uw gezinsleden bevindt.

 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor sociale urgentie?

  Urgentie wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend. Als u urgentie aan wilt vragen dan moet:

  • er duidelijk sprake zijn van een noodsituatie waarin u buiten uw eigen schuld bent terechtgekomen en waarvan u aangifte heeft gedaan bij de politie en uit het proces-verbaal moet blijken dat u niet langer in uw huis kunt blijven 
  • er sprake zijn van een calamiteit of brand waardoor uw huis langer dan vier maanden onbewoonbaar is
  • u de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfstitel bezitten
  • u minimaal 1 jaar ingeschreven staan in één van de vier gemeenten Oosterhout/Geertruidenberg/Rucphen/Zundert (GBA met adreshistorie)
  • u ingeschreven staan als woningzoekende bij Klik voor Wonen
  • u aan kunnen tonen dat u niet in staat bent een woning in de vrije sector te huren (als het verzamelinkomen meer bedraagt dan € 36.798,-- (2018) of een woning te kopen
 • Wanneer wordt er geen sociale urgentie verleend?

  Geen redenen voor het verlenen van sociale urgentie zijn bijvoorbeeld:
  - huwelijk of voorgenomen samenwoning
  - echtscheiding of beëindiging samenlevingscontract
  - gezinsuitbreiding
  - afstand woon-werkverkeer
  - verhuizing van ouders
  - executieverkoop van eigen woning
  - bij verwijtbare ontruiming, wangedrag of wanbetaling
  - ruimtegebrek in de huidige woning
  - verkoop van/verhuizing uit de huidige woning voordat andere huisvesting beschikbaar is
  - beëindigen tijdelijk huurcontract of gebruiksovereenkomst
  - verblijf op de camping of andere tijdelijke woonruimte

 • Zijn er kosten verbonden aan sociale urgentie?

  De kosten voor aanvraag zijn € 45,--.

 • Waar kan ik sociale urgentie aanvragen?

  Als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet kunt u hier sociale urgentie aanvragen.
  Let op! Wij hebben een inkomensverklaring van u en/of uw partner nodig. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via 0800 - 0543.

 • Hoe vaak krijg ik een woning aangeboden als sociale urgentie is toegekend?

  Als sociale urgentie wordt toegekend proberen wij u binnen 6 maanden aan passende huisvesting te helpen. Wij bieden u één keer een geschikte woning aan waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met uw gezinssituatie.