bijgewerkt 19-11-2018

Toewijzen

Toewijzen

Bij het toewijzen van een sociale huurwoning of garage/parkeerplaats, hanteert Thuisvester de regels van het passend toewijzen. Hierbij zijn uw huishoudinkomen, huishoudsamenstelling en wachttijd van belang. Woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag krijgen voorrang op andere woningzoekenden.

Huurwoningen met een huurprijs tot en met € 710,68 worden alleen aan personen met een passend inkomen verhuurd. Huurwoningen met een huurprijs hoger dan € 710,68 zijn meestal per direct beschikbaar. Ze worden toegewezen aan personen waarvan het gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger is dan € 36.798,00. Vooraf wordt bekeken of de huurprijs past bij het inkomen om betalingsproblemen te voorkomen. Voor deze woningen kunt u géén huurtoeslag aanvragen.

Als u gereageerd heeft op een woning van Thuisvester en hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u een e-mail.

Meest gestelde vragen

 • Wat is passend toewijzen?

  Passend toewijzen houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige huishoudinkomen. De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huishoudens met de lagere inkomens in te dure woningen gaan wonen. Dit kan betekenen dat u ondanks een lange inschrijfduur toch niet in aanmerking komt voor een gewenste woning vanwege uw inkomen. Mensen die recht hebben op huurtoeslag krijgen voorrang. Daarnaast is de wachttijd afhankelijk van het verhuurmodel.

 • Waarom heeft Thuisvester een inkomensverklaring nodig?

  De sociale huurwoningen van Thuisvester zijn bestemd voor mensen met een maximaal jaarinkomen van € 36.798,00. De inkomensverklaring geeft hier duidelijkheid over. Als u reageert op een woning, en wordt uitgenodigd, moet u een inkomensverklaring kunnen overleggen. Als u dat niet kunt dan wordt de woning aan een volgende kandidaat aangeboden.

 • Waar kan ik een inkomensverklaring aanvragen?

  Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543. Hiervoor heeft u uw BSN nummer nodig. Na ongeveer 5 werkdagen ontvangt u dan de inkomensverklaring. Meer informatie vindt u op de www.belastingdienst.nl.

 • Hoeveel kost het om een inkomensverklaring aan te vragen?

  Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Hoe lang duurt het om een inkomensverklaring aan te vragen?

  Na aanvraag via 0800-0543 ontvangt u binnen ± 5 werkdagen de inkomensverklaring. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

 • Aan wie worden de duurdere huurwoningen toegewezen?

  Bij huurwoningen met een huurprijs hoger dan € 710,68 past Thuisvester een inkomenstoets toe. Deze woningen worden toegewezen aan personen waarvan het gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger is dan € 36.798,00. Tevens checken we het betalingsgedrag en bekijken we of de woning betaalbaar is. Voor deze woningen kunt u géén huurtoeslag aanvragen en ze zijn meestal per direct beschikbaar.

 • Hebben woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag voorrang bij toewijzing?

  Woningzoekenden die in aanmerking komen voor huurtoeslag kunnen afhankelijk van hun huishoudsamenstelling een woning huren tot en met € 597,30 of € 640,14. Zij krijgen voorrang op deze woningen ten opzichte van hogere inkomens. Daarnaast bepaalt de inschrijfduur de volgorde van toewijzen.

 • Moet ik het inkomen van mijn kind ook meetellen bij het bepalen van het inkomen?

  Het inkomen van uw eventuele kinderen telt niet mee. Als uw huishouden uit meerdere personen bestaat dan telt u het inkomen van uzelf, uw eventuele partner of andere volwassenen die meeverhuizen, bij elkaar op.

 • Welke huurprijs geldt voor passend toewijzen?

  Er wordt gekeken naar de kale huurprijs van de woning. Dus de servicekosten en voorschot stookkosten worden niet meegerekend. Het kan zijn dat een woning met een hogere bruto huurprijs toch passend is.