bijgewerkt 19-11-2018

Overlijden

Overlijden

Als een dierbare overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan ook heel begrijpelijk dat u er niet direct aan denkt het overlijden aan ons door te geven. Toch is het belangrijk ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
Voortzetten huur na overlijden

Achterblijvende is medehuurder

Als uw partner overlijdt en u bent medehuurder dan behoudt u het recht om de woning te blijven huren. Geef in dit geval het overlijden door via dit contactformulier. Selecteer bij het onderwerp 'Naam contract wijzigen na overlijden' en upload de overlijdensakte.

Achterblijvende is gehuwd en geen medehuurder

Staat u niet als medehuurder in het huurcontract vermeld maar bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan kunnen we voor u de naam op het huurcontract op het huurcontract wijzigen. Dit kunt u melden via dit contactformulier in te vullen. Selecteer bij het onderwerp 'Naam contract wijzigen na overlijden en upload een uittreksel uit de BRP en de overlijdensakte.

Achterblijvende is ongehuwd en geen medehuurder

Bent u niet gehuwd, of heeft u geen geregistreerd partnerschap en bent u geen medehuurder, dan moet u binnen zes maanden de woning verlaten. Als u toch in de woning wilt blijven wonen, dan kunt u binnen zes maanden na het overlijden toestemming aanvragen via dit contactformulier. Selecteer bij het onderwerp 'Klantenservice'. Per situatie bekijken wij of u in de woning kunt blijven wonen.

Opzeggen huur na overlijden

Bent u erfgenaam van een overledene en wilt u de huurwoning van uw dierbare opzeggen? Vul dan dit formulier in.
Onze klantenservice neemt contact met u op over de verdere afhandeling.

Huur opzeggen bij overlijden

Meest gestelde vragen

 • Wat gebeurt er als er na overlijden geen personen meer in de woning wonen?

  De nabestaanden kunnen met een opzegtermijn van minimaal één maand de huur opzeggen. Beschikken de nabestaanden over de inloggegevens van de overledene dan kunnen de akte van overlijden en een kopie van het legitimatiebewijs van degene die de huur opzegt, bij de opzegging worden toegevoegd. Beschikken de nabestaanden niet over de inloggegevens van de overledene dan kan de huur via het contactformulier worden opgezegd. Selecteer dan bij het onderwerp 'huur opzeggen na overlijden'. Zijn er geen nabestaanden of overige personen die de huuropzegging voor hun rekening nemen, dan eindigt de huurovereenkomst op de laatste dag van de tweede maand volgend op het overlijden van de huurder.

 • Welke rechten heb ik als achterblijver na het overlijden van mijn partner (de hoofdhuurder)?

  Is de achterblijver medehuurder en is dit bekend bij Thuisvester dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder (bij oudere contracten staat meestal alleen de naam van de man vermeld). Via een GBA-uittreksel / trouwboekje / verklaring geregistreerd partnerschap kan de achterblijver aantonen dat hij medehuurder is. Thuisvester maakt hem/haar automatisch hoofdhuurder. Ook wil het wel eens voorkomen dat men via een GBA-uittreksel kan aantonen dat men twee jaar of langer samengewoond heeft met de inmiddels overleden hoofdhuurder. Ook dan wordt de inwoner hoofdhuurder. Voor de administratieve afhandeling moet u een kopie van de overlijdensakte van uw partner aan Thuisvester verstrekken.

 • Mag ik als kind blijven wonen in de woning als mijn ouders zijn overleden?

  In zeer uitzonderlijke gevallen kan ook uw kind medehuurder worden. Dan moet uw kind wel minimaal 35 jaar zijn en nooit zelfstandig hebben gewoond.

 • Ik woon in en mijn medehuurder is overleden. Kan ik in de woning blijven wonen?

  Is de achterblijver medehuurder en is dit bekend bij Thuisvester dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder (bij oudere contracten staat meestal alleen de naam van de man vermeld). Via een GBA-uittreksel / trouwboekje / verklaring geregistreerd partnerschap kan de achterblijver aantonen dat hij medehuurder is. Thuisvester maakt hem/haar automatisch hoofdhuurder. Ook wil het wel eens voorkomen dat men via een GBA-uittreksel kan aantonen dat men twee jaar of langer samengewoond heeft met de inmiddels overleden hoofdhuurder. Ook dan wordt de inwoner hoofdhuurder. Als de periode van twee jaar niet aantoonbaar is, dan kunt u niet in de woning blijven wonen.

 • Hoeveel dagen opzegtermijn gelden er bij overlijden?

  De nabestaanden zeggen de huur op. Dit kan met een opzegtermijn van minimaal één maand en maximaal drie maanden. Zijn er geen nabestaanden of overige personen die de huuropzegging voor hun rekening nemen, dan eindigt de huurovereenkomst op de laatste dag van de tweede maand volgend overlijden van de huurder.