bijgewerkt 19-11-2018

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen

Huurders van Thuisvester die in een eengezinswoning wonen en beperkingen ervaren in het zelfstandig wonen kunnen een afspraak maken voor een maatwerkgesprek om hun woonbehoefte te bespreken. Verschillende oplossingsrichtingen kunnen aan de orde komen. Dit kan zijn een aanpassing in de woning, verwijzing naar een zorg- of welzijnsinstelling of doorstromingsurgentie aanvragen.

Om doorstroomurgentie aan te kunnen vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1 of 2 persoonshuishoudens van wie één persoon 65 jaar of ouder is;
 • geen overlast of betaalachterstand;
 • de woning die achtergelaten wordt moet minimaal 3 slaapkamers hebben;
 • nieuwe woning moet appartement/grondgebonden seniorenwoning zijn met max. 2 slaapkamers;
 • voldoen aan passendheidscriteria.
  (1-persoonshuishouden met een inkomen tot € 22.400 en een 2-persoonshuishouden met een inkomen tot € 30.400 kunnen een woning huren met een maximale huurprijs van € 597,30).

Als urgentie wordt toegekend gaat Thuisvester op zoek naar een geschikte woning en krijgt de huurder twee keer een aanbieding waarbij mogelijk rekening gehouden wordt met de woonwensen. De huidige woonduur en inschrijfduur zijn daarbij niet relevant. Huurders die verhuizen met een doorstroomurgentie betalen in veel gevallen dezelfde kale huurprijs voor de nieuwe woning als voor de achtergelaten woning.

Afspraak maken?

Huurders die een afspraak willen maken voor een maatwerkgesprek kunnen contact opnemen met Meintje van Bakkum via de klantenservice 085 20 20 777.

 

Meest gestelde vragen

 • Wat houdt een maatwerkgesprek in?

  Kwetsbare huurders kunnen in een maatwerkgesprek hun woonbehoeftes bespreken. Verschillende oplossingsrichtingen komen aan de orde. Dit kan zijn een aanpassing in de woning, verwijzing naar een zorg- of welzijnsinstelling of doorstromen van een eengezinswoning naar een appartement of grondgebonden seniorenwoning.

 • Wat houdt doorstromen in?

  Huurders die in een eengezinswoning van Thuisvester wonen en beperking in het zelfstandig wonen ervaren kunnen verhuizen naar een appartement of grondgebonden seniorenwoning van Thuisvester. In veel gevallen betalen zij voor de nieuwe woning dezelfde kale huurprijs als de huurprijs van de achtergelaten woning.

 • Wat zijn de voorwaarden?

   Om voor doorstromingsurgentie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

   • 1 of 2 persoonshuishoudens van wie één persoon 65 jaar of ouder is en berperkingen ervaart in het zelfstandig wonen;
   • geen overlast of betaalachterstand (ook niet als gevolg van de oplevering van de achter te laten woning, dit is ter beoordeling van onze opzichter)
   • de woning die achtergelaten wordt moet minimaal 3 slaapkamers hebben;
   • nieuwe woning moet een appartement/grondgebonden seniorenwoning zijn met max. 2 slaapkamers
   • voldoen aan passendheidscriteria.
    (1-persoonshuishouden met een inkomen tot € 22.400 en een 2-persoonshuishouden met een inkomen tot € 30.400 kunnen een woning huren met een maximale huurprijs van € 597,30). 
 • Moeten beide woningen van Thuisvester zijn?

  Zowel de achter te laten woning als de nieuwe woning moeten van Thuisvester zijn.

 • Kan ik zelf kijken naar een woning op Klik voor Wonen?

  Nee, Thuisvester gaat voor u op zoek naar een geschikte woning. U ontvangt maximaal twee keer een passende aanbieding van Thuisvester. Als u daarvan geen gebruik maakt dan vervalt de doorstroomurgentie. Het streven is om u binnen een jaar aan een passende woning te helpen.

 • Moet ik ingeschreven staan bij Klik voor Wonen?
  Nee u hoeft vooraf niet ingeschreven te staan bij Klik voor Wonen maar een inschrijving is wel noodzakelijk om een woning te accepteren.
 • Blijft mijn inschrijving bij Klik voor Wonen behouden?
  Nee, als u ingeschreven staat bij Klik voor Wonen vervalt uw inschrijving na acceptatie van de nieuwe woning.
 • Worden die woningen wel geadverteerd op Klik voor Wonen?
  Nee, deze woningen worden niet geadverteerd op Klik voor Wonen. Als er een lege woning is opgezegd die voor doorstroming in aanmerking komt, biedt Thuisvester die zelf aan een geschikte kandidaat aan.
 • Komt hier een apart registratiesysteem voor waar we aanbiedingen en weigeringen kunnen zien?
  Nee vragen hierover kun je stellen aan Meintje van Bakkum.