bijgewerkt 19-11-2018

Inwoning of medehuur

Inwoning of medehuur

Uw woonsituatie kan in de loop der tijd veranderen. Het kan ook zijn dat u iemand wilt laten inwonen of medehuur wilt aanvragen.
Inwoning

Als u iemand bij u wilt laten inwonen, heeft u daar toestemming van Thuisvester voor nodig. Dit kan alleen als uw huisgenoot de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning. De woning moet ruim genoeg zijn om iemand bij u in te laten wonen. Het eerste half jaar na aanvang van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning wordt geen toestemming tot inwoning verleend. Als u een inwonende wilt uitschrijven vul dan dit contactformulier in.

Medehuur

Als u gaat samenwonen op het moment dat u een huurcontract afsluit wordt uw partner automatisch medehuurder als u samen ingeschreven heeft gestaan bij Klik voor Wonen. U heeft dan beiden dezelfde rechten en plichten.

Als er al een huurcontract is afgesloten kunt u onder bepaalde voorwaarden na twee jaar samenwonen medehuur aanvragen. Dit gaat niet automatisch. U moet dan een zogenaamde duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat bent u automatisch medehuurder. U hoeft dan geen medehuur aan te vragen. Wel verzoeken wij u via dit contactformulier een uittreksel uit de BRP met adreshistorie te verstrekken voor de administratieve afhandeling.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan ook uw kind medehuurder worden. Dat kan als uw kind:

 • minimaal 35 jaar is en nooit zelfstandig heeft gewoond (onafgebroken bij ouders) of
 • als het inkomen van het inwonende kind in het verleden is meegeteld bij het vaststellen van de huurverhoging.
Aanvragen inwoning Aanvragen medehuur

Meest gestelde vragen

 • Mag ik iemand bij mij in laten wonen?

  Voor inwoning heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuisvester nodig. Dit kan alleen als uw huisgenoot de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning heeft en de woning ruim genoeg is om iemand bij u te laten inwonen. Houd er rekening mee dat het eerste half jaar na aanvang van de huurovereenkomst sowieso geen toestemming tot inwoning wordt verleend.

 • Hoe kan ik toestemming voor inwoning aanvragen?

  Via dit formulier kunt u toestemming voor inwoning aanvragen.

  Let op!
  Het is mogelijk dat de gemeente u pas als inwoner inschrijft nadat wij toestemming hebben verleend. Inwoning geeft géén recht geeft op medehuurderschap.

 • Wat is het verschil tussen inwoning en medehuurderschap?

  Bij inwoning heeft u als inwoner geen rechten zoals genoemd in het huurcontract. Als de huurder verhuist moet u de woning ook verlaten. Bij medehuurderschap heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder.

 • Hoe kan ik in aanmerking komen voor medehuurderschap?

  Als u gaat samenwonen op het moment dat u een huurcontract afsluit wordt uw partner automatisch medehuurder als u samen ingeschreven heeft gestaan bij Klik voor Wonen. U heeft dan beiden dezelfde rechten en plichten.

  Als er al een huurcontract is afgesloten kunt u onder bepaalde voorwaarden na twee jaar samenwonen medehuur aanvragen. Dit gaat niet automatisch. U moet dan een zogenaamde duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Hiervoor moet een uittreksel uit de BRP met adreshistorie verstrekt worden.

  Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat bent u automatisch medehuurder. U hoeft dan geen medehuur aan te vragen. Wel verzoeken wij u via dit contactformulier een kopie van de trouwakte of een uittreksel uit de BRP te verstrekken voor de administratieve afhandeling .

  In zeer uitzonderlijke gevallen kan ook uw kind medehuurder worden. Dat kan als uw kind:

  • minimaal 35 jaar is en nooit zelfstandig heeft gewoond (onafgebroken bij ouders) of
  • als het inkomen van het inwonende kind in het verleden is meegeteld bij het vaststellen van de huurverhoging.
 • Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

  Via dit formulier kunt u toestemming voor medehuurderschap aanvragen.

 • Moet ik een inwonend kind melden bij Thuisvester?
  Voor een inwonend kind hoeft geen toestemming aangevraagd te worden bij Thuisvester. Ook niet als een kind uit het ouderlijk huis vertrokken is en later weer terugkeert. Een kind mag altijd weer terugkeren naar het ouderlijk huis.